Parytet - strona 37

Ekonomia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 427

do wprowadzenia banknotów, które zawierały dowód wymiany banknotu na złoto według parytetu jednostki monetarnej...

Ekonomika turystyki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Renata Seweryn
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
Pobrań: 2401
Wyświetleń: 6496

proporcjonalne do siły nabywczej pieniądza poza granicami kraju. Parytety walutowe mogą oddziaływać: pozytywnie...

Historia myśli ekonomicznej - Keynes

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Wojciech Giza
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 966
Wyświetleń: 1708

też pomysł powrotu do starego parytetu złota, tego przedwojennego. Okazało się, że miał rację. „Traktat...

Kontrakty Forward - Mechanizm FRA

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

= p0 * (1+ r$) = G0 * 1+ r$ Inaczej można to zapisać jako parytet stopy procentowej F0 1+ rD G0 = 1 + r...

Historia gospodarcza - Kalendarze

 • dr hab. Jan Szpak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 462
Wyświetleń: 5446

Szczegółowe opracowanie książki Jana Szpaka dotycząca Historii gospodarki. Plik zawiera 29 stron opisu z książki. Tematyka obejmuje następujące zagadnienia. Periodyzacja historii: periodyzacja wolna, kalendarze, periodyzacja praktyczna, marksistowska, stadiów rozwoju wg Walta Rostowa, wg kryterium w...

Historia gospodarcza - Periodyzacja

 • dr hab. Jan Szpak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4921

W materiałach tych opisane są takie zagadnienia jak: przedmiot historii gospodarczej, periodyzacja historii, periodyzacja studiów rozwoju wg Rostowa, komendacja, beneficjum, stosunek poddańczy, kontrakt lenny, obowiązki wasala i seniora, państwo feudalne, Stany Generalne, monarchia, dzieje osadnict...