Partytura

note /search

Wprowadzenie do nlp

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1008

, będziemy mieli odpowiedniki partytury, których będzie moŜna uczyć — róŜne dla róŜnych typów męŜczyzn...

NLP - John Seymour

Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

, będziemy mieli odpowiedniki partytury, których będzie moŜna uczyć — róŜne dla róŜnych typów męŜczyzn...

Kultura i sztuka III Rzeszy

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3346

Amadeusz Hartmann, który miał związki z antyhitlerowskim ruchem opozycyjnym. Na partyturze Miserae Hartmann...

Prawo autoskie

  • Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4732

ochrony jego utrwalenie, oznaczające zapisanie utworu na materialnym nośniku (partyturze, taśmie...

Opowieść i narracja - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 182
Wyświetleń: 917

całości prezentują się jak partytura muzyczna. Kompozycję powieści można porównać do kompozycji fugi...