Parking - strona 22

Budowle i roboty ziemne-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Bogdan Rogoda
  • Technologia Robót Budowlanych
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1428

, parkingów, składowisk, podtorzy bocznic 22% - wykopy pod budynki i budowle 44% Kategorie gruntów...

Ustawa o drogach publicznych z 1985 r.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 0
Wyświetleń: 889

przez przedsiębiorcę zagranicznego pojazd kieruje się lub usuwa na jego koszt na najbliższy parking strzeżony. 10...

Budżety nieruchomości-opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Kinga Machowicz
  • Zarządzanie nieruchomościami
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2044

się również przychody z innych tytułów, np. przychody za umieszczenie tablic reklamowych, anteny, parkingi czy wynajem...