Parcelacja - strona 7

Faszyzm - opracowanie

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Doktryny polityczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1029

się m.in. za zniesieniem Senatu i tytułów szlacheckich, parcelacją wielkiej własności ziemskiej...

Leśnictwo w Dwudziestoleciu międzywojennym

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • dr inż. Justyna Nowakowska
  • Historia leśnictwa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1813

z parcelacji wielkich majątków ziemskich na rzecz chłopów małorolnych bezrolnych (realizacja ustaw o reformie...

Miasto i prawa miejskie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Anna Harańczyk
  • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 896
Wyświetleń: 2765

do zaprojektowania i wyznaczony przez skrzyżowanie 2 dróg. Jest tu ułatwiona parcelacja terenów, a następnie podział...

Historia myśli ekonomicznej. Polska

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2331

w Polsce proponował obok emigracji zarobkowej m.in. parcelację folwarków, popularyzację wiedzy rolniczej...