Para sił - strona 8

Wykład (1)

 • Politechnika Śląska
 • Teoria maszyn i mechanizmów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1449

są wartość siły oraz wartość momentu pary sił, który musimy przyłożyć aby układ był w równowadze...

Statyczna próba skręcania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 336
Wyświetleń: 4578

jako wytrzymałość na skręcanie Rs. Rozważmy pręt o przekroju kołowym i długości l skręcany dwoma parami sił...

Mechanika teoretyczna - ściąga

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Wacław Szcześniak
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2051

sił, która jest prostopadła (płaszczyzna z parą sił) do siły równej wektorowi głównemu R. Linia...

Wykresy momentów gnących

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Dąbrowska-Tkaczyk
 • Podstawy Wytrzymałości Materiałów
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2947

zewnętrznych (P - siła skupiona, q - obciąŜenie rozłoŜone, Wg [3] M — moment skupiony, czyli para sił...

Statyka

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. inż. Przemysław Herman
 • Mechanika
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2506

=0 a M 0 ≠0 układ jest równoważny parze sił, gdy zaś R ≠0 a M 0 =0 układ równoważny jest jednej...