Opracowanie na egzamin - Gęstość ciała człowieka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2079
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie na egzamin - Gęstość ciała człowieka - strona 1 Opracowanie na egzamin - Gęstość ciała człowieka - strona 2

Fragment notatki:

1. Gęstość ciała człowieka i  poszczególnych tkanek a pływalność ciała.   Gęstość tkanek wpływa na masę tkanek, gęstość narządów i  całego ciała człowieka. Człowiek jako gatunek ma różnorodną  gęstość tkanek od 0,6g/cm3 (płuca) do 2,0g/cm3 (kość zbita).  Pływalność jest związana z różnicą między siłą ciężkości i siłą  wyporu. Przy określonej objętości ciała większa gęstość tkanek  (ciała) daje większą siłę ciężkości. Dlatego osoby o większej zawartości tkanki tłuszczowej w  całkowitej masie ciała mają lepszą pływalność (większa objętość przy tej samej masie ciała). Na ciało  człowieka położone poziomo na wodzie działają dwie zasadnicze siły: siła ciężkości (Q), przyłożona  do OSC, i siła wyporu wody (W), przyłożona do ogólnego środka objętości ciała OSO. Powstaje para  sił, która powoduje obrót całego ciała wokół osi swobodnej. Ciało zostaje zrównoważone wtedy, gdy  obie siły — W i Q — znajdują się na jednej linii pionowej. Ciało przyjmuje wtedy pozycję ukośną z  opuszczonymi nogami i głową na powierzchni wody. Zrównoważenie ciała w poziomie jest natomiast  możliwe poprzez przemieszczenie OSC „pod” OSO. Praktycznie można to osiągnąć przenosząc masę  kończyn górnych dogłowowo (ramiona w górę).   2. Mechanizm powstawania osteoporozy.  (porowatość kości). Brak odkładania soli mineralnych w  kościach na skutek niedoboru ruchu, niewłaściwej diety, stanu chorobowego, powoduje rzeszotowie- nie kości, czyli mniejsza ilość beleczek kostnych na 1 cm3 w istocie gąbczastej oraz zmniejszenie jej  grubości. Kość w osteoporozie jest mniej odporna na działające na nią siły. Na chorobę  tę cierpią  osoby starsze, zwłaszcza kobiety.   3. Charakterystyka budowy szkieletu kostnego człowieka (w tym rodzaje kości i ich połączeń).  Zbudowany jest z wielu kości o różnych kształtach i funkcjach. Wyróżniamy kości: długie, krótkie,  płaskie, wielokształtne. Kościec dzieli się na część osiową (czaszka, kręgosłup z klp) i szkielet  kończynowy (obręcz barkowa i biodrowa oraz kończyny wolne). Kości połączone są ze sobą w różny  sposób: połączenia ścisłe (kościozrost), połączenia półścisłe (więzozrost, chrząstkozrost) i połączenia  wolne - stawy. Ruchy w stawach są ruchami obrotowymi. Każda możliwość ruchu to jeden stopień  swobody. Zablokowany ruch – to więź. W stawach człowieka można wyzwolić od 1 do 3 stopni  swobody. Kilka ogniw połączonych szeregowo to łańcuch biokinematyczny (otwarty, zamknięty).  Suma stopni swobody łańcucha to jego ruchliwość. Całe ciało człowieka posiada 240 stopni swobody  (niezależnych ruchów).   4. Ruchliwość fragmentów układu kostnego w różnych dyscyplinach sportu . Obliczanie ruchliwości  łańcucha biokinematycznego. 

(…)

…, narządy wewnętrzne na stałe lub czasowo.
7. Charakterystyka budowy mechanicznej kręgosłupa.
Kręgosłup jest częścią układu szkieletowego spełniającą funkcję podporową, ruchową o dość
ograniczonym zakresie ruchów oraz ochronną dla rdzenia kręgowego. Kręgosłup połączony jest w
części szyjnej z czaszką mieszczącą w sobie wiele ważnych narządów (mózg, ucho wewnętrzne, oko).
Narządy te muszą być chronione przed nadmiernymi wstrząsami. Taką funkcje obronną spełnia dla
nich kręgosłup, dzięki swojemu ukształtowaniu tzn. fizjologicznym krzywiznom: lordozom i kifozom.
Taki sposób ukształtowania kręgosłupa czyni z niego element sprężysty, w którym rozkład sił
osiowych jest dobrze rozłożony i przenoszony.
W skład kręgosłupa wchodzą kręgi: 7 szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, pięć krzyżowych
oraz 4-5 ogonowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz