Opracowane pytania na egzamin - objętość a masa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane pytania na egzamin - objętość a masa - strona 1 Opracowane pytania na egzamin - objętość a masa - strona 2

Fragment notatki:

1. Objętość a masa ciała i ich wzajemne związki.  Gęstość (masa właściwa) to stosunek masy do objętości ciała wyrażony najczęściej w gramach na  jednostkę objętości (g/cm3).  Gęstość  = masa / objętość, a z tego  masa  = gęstość × objętość.   Masa ciała człowieka zależy od gęstości jego organów, a te z kolei od składu tkankowego ciała.  2. Skład tkankowy ciała i gęstość tkanek.  Najmniejszą gęstością masą właściwą charakteryzują się płuca człowieka (0,6 g/cm3), niską gęstość  ma również tkanka tłuszczowa (0,9 g/cm3). Zbliżone wartości wykazują krew, skóra, mięśnie, nerki,  wątroba (1,1-1,2 g/cm3), największą zaś gęstość posiada substancja zbita kości (2 g/cm3).   Zależnie od proporcji poszczególnych tkanek będzie zmieniała się gęstość różnych części ciała.  3. Układy człowieka wg ich funkcji: informacyjna, nośna, zasileniowa, ochronna, sterująca...  Uproszczony podział układów ciała człowieka wg funkcji:                   Układy sterujące  - centralny i obwodowy układ nerwowy, układ wydzielania dokrewnego  (hormonalny) oraz narządy zmysłów.  Układy zasilające  - układ pokarmowy (pokarm), oddechowy (tlen) i krwionośny (transport).  Układy redukcyjne  - wydzielniczy i wydalniczy.  Układy bezpieczeństwa  - narządy ochronne: budowa kostna, skóra wraz z jej tworami dodat- kowymi, termoregulacyjny, snu i czuwania, wrażliwość na bodźce, naturalne i wyszkolone od- ruchy obronne, ukł. immunologiczny itp.  Układ nośny  – bierny (kościec wraz z połączeniami) i czynny (układ mięśni szkieletowych, na- rządowych i naczyniowych).  Modelowa, ergonomiczna  budowa ciała .  4.  Konstrukcja mechaniczna szkieletu kostnego.   Ciało fizycznie swobodne dysponuje sześcioma stopniami swobody: 3 w ruchu postępowym, 3 w  ruchu obrotowym. W narządzie ruchu człowieka wszystkie ruchy w stawach, niezależnie od ich na- zwy, są ruchami obrotowymi, i przebiegają zgodnie z zasadami ruchu obrotowego. W niektórych  stawach istnieją co prawda ruchy postępowe, jednak z uwagi na śladowy zakres można je pominąć.   5.  Pary biokinematyczne w technice i w układzie ruchu człowieka.   W technice (maszyny i mechanizmy) spotykamy pary kinematyczne o klasie I do V (od 5 do 1  stopni swobody). Człowiek jako biomaszyna jest ciałem fizycznie swobodnym, natomiast jego sta- wy dysponują co najwyżej trzema stopniami swobody w ruchu obrotowym (klasy od III do V),   z wykluczeniem ruchu postępowego.  Kościec ludzki składa się ze:   szkieletu osiowego w którym liczba członów wynosi   28, w tym par: p5=1, p4=9, p3=17;  szkieletu kończynowego, w którym liczba członów wynosi 116 (parzystych), a liczba par po- szczególnych klas: p5=80, p4=24, p3=12, co łącznie wynosi n = 144, p5=81, p4=33 i p3=29   Całkowita ruchliwość wynosi 

(…)

…, p3=17;
szkieletu kończynowego, w którym liczba członów wynosi 116 (parzystych), a liczba par poszczególnych klas: p5=80, p4=24, p3=12, co łącznie wynosi n = 144, p5=81, p4=33 i p3=29
Całkowita ruchliwość wynosi 240 stopni swobody; w tym - ruchliwość kończyn górnych wynosi
72, a kończyn dolnych 60 stopni swobody.
Połączenia klasy III – stawy wieloosiowe, klasy IV – stawy dwuosiowe, klasy V – stawy…
… nerwowy nieustannie zasysa i wypycha do naczyń i na obwód krew. Pomiędzy przedsionkami i komorami występują zastawki, które zapobiegają cofaniu się krwi do
przedsionków.
Drugą pompę stanowią płuca człowieka. Powietrze zasysane jest poprzez rozprężenie klatki piersiowej oraz obniżenie przepony. W druga stronę powietrze jest wypychane poprzez obniżenie żeber
i rozkurcz przepony. Cyrkulacja powietrza
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz