Paprotniki - strona 6

Referat

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1267

gatunków roślin naczyniowych (tj. łącznie paprotników i roślin kwiatowych). Występuje tu 71 gatunków...

264 pytania na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1036

to nauka o paprotnikach 231. Paleontologia zajmuje się badaniem organizmów kopalnych 232. Prędkość...

Geologia - Wykład 4

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

- pierwszy płaz!!!), a także owady bezskrzydłe. Na lądach dochodzi do rozwoju paprotników. W dewonie istniały...

Bioróżnorodność - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Kubica
 • Biologia z elementami mikrobiologii
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1456

gatunków okrytonasienne - 2172 gat. glony - 4133 gat. Paprotniki - 67 gat. Mszaki - 910 gat. Śluzowce - 204...

Biogeografia - ściąga

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4753

mszaki) -Pteridoterofity (roczne paprotniki) -euterofity (roczne rosliny kwiatowe: płożące, wspinające...

środowisko.doc

 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

-Przyroda nieożywiona (skały, klimat, woda); -Przyroda ożywiona – wszystko co żyje (mchy, paprotnik...

Systematyka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Marek Jońca
 • Geologia historyczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1575

; (rośliny kopalne); Gromada: psylofity; (rośliny kopalne); Gromada: paprotniki; Gromada: skrzypy; Gromada...