264 pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
264 pytania na egzamin - strona 1 264 pytania na egzamin - strona 2 264 pytania na egzamin - strona 3

Fragment notatki:


1. W rozwoju głowonogów  brak larwy 2. Wymarłe mezozoiczne głowonogi to  belemity i amonity 3. Ogólnie zwój nerwowy to  cerebrum 4. Rozwój pijawek jest  prosty 5. Do jamy gębowej przedstawicieli  Hirudinea  (pijawek) uchodzą przewody  gruczołów  wapiennych wytwarzających hirudinę 6. Nauka o robakach nazywa się  helmitologia 7. Choroby powodowane przez tasiemce to  anemia, zatrucia 8. Opisać cykl rozwojowy  Diphylobothrium latum  (Bruzdogłowiec szeroki) 9. Wypustki komórki nerwowej to  neuryty 10. Bruzdkowanie zależy od  ilości i rozmieszczenia żółtka 11. Omocznia powstaje ze  śluzu prajelita 12. Jeżeli matka jest aabb, ojciec 0 to dziecko  AaBb 13. Genotyp samicy psa  2n+XX 14. Genotyp samca kota  2n+XY 15. Genotyp samca kuny  2n+XX 16. Twórcą chromosomowej teorii dziedziczności jest  Grzegorz Morgan 17. Pula genowa to  wszystkie geny populacji 18. Diploidalną liczbę chromosomów mają  spermatocyty I rzędu, spermatogonia 19. Mezoderma u wtóroustych powstaje na sposób  enteroceliczny 20. Proces tworzenia komórek plemnikowych to  sprematogeneza 21. Twórcą zasady czystości gamet jest  Mendel 22. Geny znajdujące się na różnych chromosomach dziedziczy się  osobno 23. Po raz pierwszy łożysko pojawiło się w rozwoju  ssaków 24. Mezoderma u pierwoustych powstaje na sposób  telomezoblastyczny i schizoceliczny 25.  Zoea  – larwa skorupiaków wyższych ( żywik ) 26.  Nauplius  – larwa skorupiaków niższych ( pływik ) 27.  Pedipalpi  – II odnóża gębowe, nogogłaszczki 28.  Chelicery  – szczękoczułki 29.  Cephalothorax  – głowotułów 30.  Karapaks  – pancerz chitynowy przesycony solami wapnia 31.  Telson  – płat analny, umożliwia pływanie do tyłu 32.  Sternity  – płytki brzuszne 33.  Tergity  – płytki grzbietowe 34. Jest około  600  gatunków skorpionów 35. Jest około  26000  gatunków skorupiaków 36. Układ krwionośny u skorupiaków jest  otwarty 37. Rozwój raka –  prosty 38. Układ wydalniczy pajęczaków –  endodermalne cewki Malphigiego, gruczoły  coxalne (biodrowe) 39. U pajęczaków na głowie wystepują  tylko chelicery i pedipalpy 40. Rozwój homara –  złożony z larwą mysis 41. Narządami wydalniczymi skorupiaków są  gruczoły (skorupkowe, szczękowe) 42. Odwłok to  pleon = abdenon 43. Nauka o pajęczakach to  aranologia 44. Nauka o roztoczach to  akarologia 45. Kosarze należą do rzędu  kosarze  (???) 46. Pajęczaki rozmnażają się z  rozwojem prostym lub złożonym z larwą 47.  Cephalon  – głowa 48.  Mannibule  – żuwaczki 49.  Skleryt  – płytka dowolna 50.  Pajęczaki  jako pierwsza grupa zasiedliła środowisko lądowe 51. Topik i pokątnik domowy należą do rzędu 

(…)

… charakterystyczne pierścienic to: metameria homonomiczna, brak serca,
wtórna jama ciała, układ wydalniczy
59. Układ krążenia pierścienic jest zamknięty, brak serca
60. Wśród pierścienic larwa występuje jedynie u wieloszczetów
61. Larwa pierścienic to trochofora
62. Najliczniejszą grupę pierścienic stanowią wieloszczety
63. Odnóża pierścienic to parapodia
64. Odnóża występują jedynie u wieloszczetów
65. Ciało pierścienic pokrywa nabłonek jednowarstwowy
66. Wór powłokowo – mięśniowy tworzą dwie warstwy mięśni: podłużne i okrężne
67. Wnętrze ciała pierścienic stanowi wtórna jama ciała z płynem
68. Układ krążenia pierścienic: naczynia grzbietowe tłoczą krew do przodu ciała, a
naczynia brzuszne tłoczą krew do tyłu ciała
69. Krew pierścienic zawiera hemoglobinę i chlorokruorynę
70. Barwniki krwi pierścienic znajdują…
… i węchowe,
dłuższe – wzrokowe
85. Muszla ślimaka jest luźno połączona z ciałem
86. Winniczek – obojnak, jajorodny
87. Krew ślimaka zawiera hemoglobinę
88. Wysuwanie ciała ślimaka z muszli możliwe jest dzięki ruchowi płynu jamy ciała
89. Ślimaki skrzelodyszne występują częściej w wodach słonych niż słodkich
90. Ślimaki płucodyszne żyją na lądzie lub w wodach słodkich
91. Wodne ślimaki płucodyszne oddychają…
… podstawowy typ aparatu gębowego to gryzący
226. Pierwotna jama ciała wypełniona płynem występuje u nicieni
227. Merystemami wtórnymi nie są merystemy interkalarne
228. Rozwój skorupiaków wyższych jest prosty lub złożony, moze występować larwa
zoea
229. 2 allele genu barwy oczu mogą występować w organizmie człowieka jednocześnie
230. Pterydologia to nauka o paprotnikach
231. Paleontologia zajmuje…
…) przedstawiciel: Chlamydomonas, Volrox (Toczek), chlorella, pierwotniak
253. Brunatnice:
a) barwniki – chlorofil, karotyna, ksantofil, fukoksantyna
b) materiał zapasowy – pentozan, mannitol i inne cukry
c) słone wody
d) 3 grupy: nitkowate, rozgałęzione, blaszkowate
e) na większych głębokościach
f) przedstawiciel: Morszczyn, Listwica
254. Krasnorosty:
a) glony morskie
b) wody słodkie
c) chlorofil, karotyna…
…. Z czego zbudowana jest ściana komórkowa u roślin?
244. Wspólne organella dla komórki prokariotycznej i eukariotycznej to rybosomy
245. Nieobłonione struktury to jąderko i rybosomy
246. Okrzemki należą do glonów złocistych
247. Zarodniki konidiospory to egzozarodniki
248. Rośliny nie zakorzeniające się w glebie, osiedlające się na innych roślinach, lecz
będące autotrofami nazywamy epifitami
249. Buławinka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz