Systematyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systematyka - strona 1 Systematyka - strona 2 Systematyka - strona 3

Fragment notatki:


NADKRÓLESTWO: Prokaryota KRÓLESTWO: MONERA (bakteria, sinice) W ażną rolę w rozwoju biosfery odegrały najmniejsze znane organizmy - BAKTERIE . Ich cechą jest brak jądra komórkowego. W stanie kopalnym stwierdzono je już w osadach o wieku 3,5 mld lat. Odegrały one wielką rolę w powstawaniu złóż, m.in. rud żelaza, węglowodorów, siarki itd.; N ieco większe od bakterii, ale o zbliżonej budowie komórki są SINICE . Dzięki niektórym rodzajom sinic powstały struktury biosedymentacyjne zwane stromatolitami. Wielki ich rozwój zaczął się 2,5 mld lat temu i trwał 1,5-0,8 mld lat. Dziś spotyka się je sporadycznie. NADKRÓLESTWO: Eukaryota KRÓLESTWO: PROTISTA Jedno z pięciu wyróżnianych obecnie królestw organizmów żywych, obejmujące te eukarionty , które pozostały po wyłączeniu organizmów zaliczonych do zwierząt , roślin i grzybów , a więc jest to grupa parafiletyczna . Nie istnieje żadna zaawansowana ewolucyjnie cecha, która wyróżniałaby protisty od pozostałych eukariontów. Większość protistów to jednokomórkowce, zdarzają się też wielokomórkowce, a nawet organizmy zbliżone do tkankowego poziomu organizacji. Protisty można podzielić na podstawie sposobu odzywiania na samożywne i cudzożywne .
Rozmnażają się przez podział komórki , czasem jednak spotyka się też rozród płciowy . Wielokomórkowce rozmnażają się za pomocą zarodników (zoospory). Protisty mają różne "układy lokomocyjne" i poruszają się za pomocą pełzania, ruchów rzęsek i wici , ruchów błonki falującej .
Budowa: Protisty to organizmy eukariotyczne , w większości jednokomórkowe, o zróżnicowanej budowie morfologicznej, o wielkości od 10 μm do kilku milimetrów. W budowie protista można zazwyczaj wyróżnić przód, tył, stronę grzbietową oraz brzuszną, brak tkanek.
Protisty wykształciły pellikulę , czyli błonę komórkową podścieloną utworami błoniastymi wzmacniąjacymi całą konstrukcję. Jej dodatkową właściwością jest duża elastyczność pozwalającą na poruszanie się ruchem ameboidalnym. Komórki protistów wypełnia cytoplazma , najczęściej podzielona na gęstszą zewnętrzną ektoplazmę oraz rzadszą, ulokowaną centralnie w komórce, endoplazmę . W endoplazmie ulokowana jest większość organelli, wśród których należy wymienić: aparat Golgiego , lizosomy , wakuole . W komórce wykształciło sie też jądro , mitochondria oraz plastydy .
Sposoby poruszania się: Pierwotniaki wykształciły różne organella ruchu, dzięki którym są one zdolnie poruszać się w celu odnajdywania pokarmu lub ucieczki przed niekorzystnymi warunkami środowiska. Są to:


(…)

… w koloniach została zredukowana, aż do powstania graptolitów jednogałązkowych, tj. grupy monograptidów. Tempo ewolucji graptolitów było bardzo szybkie, a ich tryb życia sprzyjał szerokiemu rozprzestrzenieniu geograficznemu. Dzięki temu są dzisiaj doskonałymi skamieniałościami przewodnimi dla ordowiku i syluru.
szkielet organiczny;
rozmiar 1 - 2 mm;
forma kolonijna;
Robdozom - szkielet kolonii;
Stoloteka - teka zajęta przez stolon;
Autoteka - teka osobnika żeńskiego;
Należą do bentosu sesyjnego (tryb osiadły) i planktonu. Charakteryzuje je krzaczastość (dendroidy); Graptolity mają tylko autoteki.
zawiązują od 4 do 32 gałązek (wczesny ordowik);
2 seryjne (późny ordowik);
Typ: Chordata (strunowce):
Podtyp: Kręgowce:
Zazwyczaj wyróżniane jako takson w randze podtypu. Jest to silnie zróżnicowana…
…, larwami i innymi cząstkami organicznymi, unoszącymi się w wodzie.
Budowa liliowca:
kielich; → ramiona; → KORONA;
łodyga;
Budowa kielicha liliowca:
basalia (płytki podstawowe);
radialia (promieniowe);
brachialia (ramieniowe);
Posiada pokrywke „tegmen”;
Trachity - elementy szkieletu łodygi;
Jest to bentos sesylny;
Gromada: rozgwiazdy;
Rozgwiazdy:
Do szkarłupni należą także rozgwiazdy prowadzące drapieżny…
…:
Graptolity stanowią grupę organizmów wymarłych, znanych od kambru do karbonu. Szczyt rozwoju osiągnęły w ordowiku i sylurze. Były niewielkimi morskimi organizmami kolonijnymi prowadzącymi tryb życia osiadły lub planktoniczny. Szkielet kolonii (rabdozom) składał się z drobnych rureczek (tek), w których zamieszkiwały poszczególne osobniki (zooidy). Pierwsza teka kolonii, tzw. sikula. Mieściła osobnika…
… (sześciopromienne); trias - dziś;
Rząd: Tabulata (denkowce); ordowik - perm;
Koralowce:
Do bentosu osiadłego należą także koralowce, które żyły w ciepłych i płytkich morzach jurajskich, tworząc niekiedy rafy. Koralowce reprezentują typ parzydełkowców w grupie jamochłonów. Otwór gębowy, prowadzący poprzez gardziel do jamy chłonąco-trawiącej, opatrzony jest czułkami.
Jama chłonąco-trawiąca podzielona jest miękkimi…
…: Ostrocoda (małżoraczki); kambr - dziś;
Małżoraczki:
Małżoraczki to niewielkie stawonogi, znane w świecie organicznym od kambru do dziś. Ich ciało osiąga 2-3 mm długości. Z racji swoich małych rozmiarów zaliczane są do świata mikrofauny. W świecie tym, głównie reprezentowanym przez prymitywne mikroorganizmy, wyróżniają się wysokim stopniem organizacji ciała oraz złożoną budową jego organów. Ciało…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz