Palatium - strona 2

Frankowie - omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1330

I URZĘDY NADWORNE - dwór królewski (palatium) - ośrodek zarządu państwem, osoby wchodzące w jego skład...

Historia architektury i sztuki - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Laskowski
 • Historia architektury i sztuki
Pobrań: 2471
Wyświetleń: 6069

się ze starożytnym Rzymem. palatium (pałac książęcy): występują w miejscach siedzib książęcych ma kształt wydłużonych...

Powszechna historia prawa - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Marian Klementowski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 826
Wyświetleń: 4200

...Ramy chronologiczne: • państwo feudalne – od 476 r. (upadek Cesarstwa Zachodniego) Ustrój społeczno-polityczny, w którym podstawą stosunków produkcji była ziemia należąca do rycerstwa, ale użytkowana przez poddanych chłopów, • państwo konstytucyjne W zakresie historii ustroju właściwe ...

Kanon

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia sztuki
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2583

rozpoznania: - Kościół Nôtre Dame w Poitiers (fasada) - Katedra w Spirze (bryła) - Palatium z rotundą...

Kulturwissenschaft - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Katarzyna Grzywka-Kolago
 • Język niemiecki
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2562

- lat. „palatium“ ( Palast) das Wort „ palatium“ geht auf das Wort „Palatin“ zurück , auf den Namen jenes Hügels in...

Skrypt dla polonistów z łaciny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Łacina
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1890

JĘZYK ŁACIŃSKI (SKRYPT DLA POLONISTÓW) W tych czasach nikt (albo prawie nikt) poważny nie podważał celowości uczenia języków klasycznych w szkole. Nikt także nie obiecywał nam materialnych korzyści, jakie mogą płynąć z czytania Platona czy Seneki w oryginale. Było to po prostu ćwiczenie umysłu, a ...

Historia Instytucji Politycznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ireneusz Ciosek
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 721
Wyświetleń: 5054

w państwie *Palatium- dwór- obok straży przybocznej (drużyny) przebywały wybitne osobistości świeckie...

Francja-skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Sczaniecki
 • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1050

państwowych. Były instytucja wyradzającą przewagę wpływów możnowładców w państwie *Palatium- dwór- obok straży...