Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku

Geneza i cele ANZUS - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Marek Jeżewski
  • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2373

Geneza ANZUS- Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku (ang. Pacific Security Treaty) - pakt polityczno...

Stosunki międzynarodowe - kompendium wiedzy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1652

1. Pojecie i specyfika stosunków międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe to transgraniczne interakcje podmiotów polityki w środowisku poliarchicznym. Trzy elementy ; podmiotem są suwerenne państwa i uczestnicy niesuwerenni, przedmiotem są działania wykraczające poza granice jednego państwa, śro...