Państwo socjalistyczne

Geneza i ewolucja prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3430

się w Konstytucji z 1791r. Etatystyczna gospodarka planowa - typowa dla państw socjalistycznych -rynek zastąpiono...

Globalizacja gospodarki

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

wspólnego rozwiązywania problemów. Od lat 90., w związku z likwidacją odrębnego systemu państw...

Wykład - funkcje państwa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 840

w procesy gospodarcze i ekonomiczne, ale może to czynić w różny sposób np. państwo socjalistyczne prowadzi...

Doktryna socjalnej demokracji- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 707

i innych organizacji - po załamaniu się systemu państw socjalistycznych w 1989 r istniejące tam partie komunistyczne...

Typy i formy państwa.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1953

są właściciele fabryk i robotnicy; państwo socjalistyczne - władza (kontrola nad środkami produkcji) przechodzi...

Podział władzy - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bogumił Szymulik
 • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1456

ma nadrzędny charakter, np. Parlament w państwach socjalistycznych)  w państwach socjalistycznych Parlament...

Ruch syjonistyczny- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

założeniach: opowiadał się za republiką arystokratyczną o charakterze demokratycznym, państwie socjalistycznym...