Wykład - Uwarunkowania polityki zagranicznej Polski

Nasza ocena:

3
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Uwarunkowania polityki zagranicznej Polski - strona 1

Fragment notatki:

Uwarunkowania polityki zagranicznej Polski 1945 - 1989 Uwarunkowania wewnętrzne oraz zewnętrzne a) zewnętrzne:
- decyzje wielkich mocarstw dotyczące Polski
- zimnowojenny podział Europy (Świata)
b) wewnętrzne:
- przejęcie władzy w Polsce przez komunistów
- koncepcje polityki zagranicznej PRL
Koncepcje polityki zagranicznej PRL (1945- 1989)
- konieczność redefinicji celów polityki zagranicznej Polski po 1939r.- zasada wszystkich ugrupowań politycznych
- Polska Partia Robotnicza w 1943r. walka o niepodległość przy jednoczesnym wyzwoleniu społecznym. Współdziałanie z ZSRR i innymi państwami słowiańskimi
- PPR- deklaracja programowa „O co walczymy?” (1943) potrzeba powojennego sojuszu z ZSRR oraz bratnimi
narodami słowiańskimi - PPR: granica wschodnia wg. kryterium etnograficznego, natomiast zachodnia wzdłuż Odry i Nysy
- konkretyzacja tej koncepcji po utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 22 lipca 1944r.
- obrona przed niemieckim ekspansjonizmem
- politykę kontynuował Rząd Tymczasowy po 1 stycznia 1945r.
- koncepcję tę przejął też Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej- także postulat solidarności słowiańskiej, sprzeciw wobec blokowego podziału państw świata.
- od połowy lat. 50. działania na rzecz przełamywania zimnowojennego podziału oraz kreowanie mnd. odprężenia
- Polska aktywnie wspierała proces dekolonizacyjny na całym świecie
- po październiku 1956r. „trzy główne kierunki polskiej polityki zagranicznej:
1) wobec najbliższego otoczenia (sojusznicy)
2) wobec państw kapitalistycznych
3) wobec krajów rozwijających się
- znowelizowana konstytucja PRL z 1976r. zakreślała politykę zagraniczna opartą na:
1) interesach narodu polskiego
2) solidarności z państwami socjalistycznymi
3) pokojowym współistnieniu i współpracy z państwami o odmiennych systemach
W latach 70. zainteresowanie stosunkami z państwami 3go świata zeszło na dalszy plan.
- dopiero w 1981 r. powrócono do klasycznej formuły „3 zasad”:
- po wprowadzeniu stanu wojennego pogorszyły się stosunki z państwami Zachodu
- zmiana nastąpiła dopiero wraz ze zmianami w ZSRR (pierestrojka)
- dialog polityczny Wschód- Zachód, Polska wychodziła z izolacji mnd.
- Deklaracja PZPR z lipca 1986r. „w sprawie bezpieczeństwa i współpracy w Europie”
a) umacnianie sojuszu z państwami socjalistycznymi,
b) działania na rzecz odprężenia
c) popieranie narodów walczących o wolność
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz