Wykład - PRL w stosunkach międzynarodowych 1945

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - PRL w stosunkach międzynarodowych 1945 - strona 1 Wykład - PRL w stosunkach międzynarodowych 1945 - strona 2

Fragment notatki:

PRL w stosunkach międzynarodowych 1945 - 1989 Stosunki z państwami socjalistycznymi - priorytetowy kierunek polityki zagr. PRL
- jakość tych stosunków była uzależniona od stanowiska ZSRR
- najważniejsze stosunki bilateralne z ZSRR
- pod wpływem ZSRR zamrożone zostały stosunki dwustronne z ChRL (1962- 86)
- 3 etapy:
etap 1, 1945- 56: budowa i ograniczanie stosunków w latach stalinizmu
etap 2, 1956- 81: nacjonalizacja i rozbudowa stosunków
etap 3, 1981-86: spadek pozycji Polski w obozie socjalistycznym i próby jej odbudowy
- ustalenie przebiegu granic z ZSRR (sierpień 1945)
- idea solidarności słowiańskiej
- układ polsko- czechosłowacki (marzec 1947)
- układ z Bułgarią, Rumunią, Jugosławią i Węgrami
- uznanie KRL- D w 1947r.
- stosunki dyplomatyczne z ChRL od 1949r.
- RWPG- 1949r.
- Polska- NRD (układ zgorzelecki 1950r.)
- powstaje Układ Warszawski - 1955r.
- unormowanie stosunków z ZSRR (zadłużenie, obecność wojsk radzieckich w Polsce)
- rozwój współpracy z Czechosłowacją i NRD (sts. handlowe, kredyty z NRD, łączenie rodzin niemieckich- 1957r.)
- od 1964r. (wybór Breżniewa) wzrosła lojalność Polski względem ZSRR
- druga seria układów sojuszniczych: 1965- 70
- interwencja w Czechosłowacji w 1968r.
- zmiany mechanizmów w ramach UW i RWPG
- stan wojenny w Polsce 13 grudnia 1981- 22 lipca 1983r.
- zaniepokojenie bratnich państw
- napięcia w stosunkach z ZSRR
- „szczyt” RWPG i UW w Warszawie w 1985r.
- spór z NRD (Zalew Szczeciński 1985- 89)
- odnowienie sts. z państwami komunistycznymi na Dalekim Wschodzie, w tym z ChRL (gen. Jaruzelski 1986)
- pierwsza wizyta przedstawicielstwa państwa UW na tak wysokim szczeblu w Chinach od 1962r.
- Obrady Okrągłego stołu- 1989r.
- początek demontażu obozu socjalistycznego
Stosunki z państwami Zachodu
- miały charakter dwurzędy
- zasadnicze ograniczenia: rywalizacja międzyblokowa
- 3 etapy:
etap 1, 1945-55: dialektyka odbudowy i ograniczania stosunków
etap 2, 1955- 81: rozwój stosunków w warunkach odwilży i odprężenia mnd.
etap 3, 1981- 89: regres i próba odbudowy
- początkowo najlepsze relację z Francją
- próby zawarcia układu polsko- francuskiego- nieudane z powodu nacisków na Francję
- niechęć UK i USA w stosunku do nowych władz w Polsce, pomimo tego Polska została objęta programami pomocowymi, np. UNRRA
- zachodni alianci nie chcieli uznać zachodniej granicy- źródło napięć

(…)


- ustawa Kongresu USA z 1951r. - embargo ekonomiczne wobec Polski (tzw. Battle Act)
- zimnowojenna konfrontacja od momentu przyjęcia RFN do NATO i UZE w 1954r.- sprzeciw Polski
- układ handlowy z UK z 1953r.- pierwszy z państw bloku wschodniego po 1949r.
- napięcie- kryzys sueski 1956r.
- układ z USA 1960r.- odszkodowanie dla obywateli USA w zamian za amerykańskie nadwyżki rolne
- wizyta de Gaulle'a…
…” za rządów Helmuta Kohla
- odwilż po spotkaniu Gorbaczow-Reagan w Rejkiawiku (X 1986); normalizacja stosunków z Francją, Włochami i Wielką Brytanią (Margaret Thatcher w Polsce, 1988)
Stosunki z państwami rozwijającymi się - aktywne wspieranie procesu dekolonizacji
- Komisja Nadzorcza Państw Neutralnych w Korei 1953 - udział Polski; także w Wietnamie 1954r.
- uznanie Izraela w 1948 - oczekiwania, że Izrael…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz