Referat - Zjednoczenie Niemiec

Nasza ocena:

3
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2786
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referat - Zjednoczenie Niemiec - strona 1 Referat - Zjednoczenie Niemiec - strona 2 Referat - Zjednoczenie Niemiec - strona 3

Fragment notatki:

Zanim przejdę do kwestii zjednoczenia Niemiec wspomnę o uwarunkowaniach międzynarodowych, które doprowadziły do samego podziału.
Na mocy postanowień traktatu poczdamskiego, z VIII 45, cztery mocarstwa za cel postawiły sobie odbudowe demokratyzacje systemu politycznego w Niemczech, denazyfikacje, czyli uchylenie ustawodawstwa hitlerowskiego, ukaranie zbrodniarzy wojennych, demilitaryzacje, czyli likwidacje przemysłu zbrojeniowego, oraz decentralizacje i dekartelizacje gospodarki niemieckiej. Procesami tymi sterować miała Sojusznicza Rada Kontroli złożona z przedstawicieli 4 mocarstw.
Już wtedy miedzy mocarstwami pojawiły się rozbieżności dotyczące zasadniczych kwestii tj. osądzenia zbrodniarzy hitlerowskich, denazyfikacji, która zdecydowanie sprawniej działała w strefie radzieckiej czy podziału reparacji wojennych; Powyższe rozbieżności, a także zaawansowanie procesu komunizacji strefy radzieckiej, doprowadziły do tego ze wśród mocarstw zachodnich pojawiły się koncepcje połączenia ich stref okupacyjnych. Pierwszym widocznym skutkiem tego procesu było utworzenie Bizonii 1 I `47.
Istotnym jest ze od `47 roku mocarstwa Zachodnie jednoznacznie rezygnowały ze współpracy z ZSSR w administrowaniu Niemcami i otwarcie stwierdzały ze ich celem jest utworzenie separatystycznego państwa niemieckiego, zaniechania dekartelizacji i demilitaryzacji- był to tzw. plan Hoovera z III 47, konferencja w Moskwie
Wtedy, Moskwa widząc ze stopniowo traci wpływ na sprawy niemieckie, na konferencji londyńskiej w XII `47 wysunęła propozycje utworzenia jednego państwa niemieckiego. Został on jednak odrzucony przez Zachód, nie widzący możliwości porozumienia ze Związkiem radzieckim i obawiający się utraty wpływów w nowych zjednoczonych Niemczech.
Od końca 47r. Zaczęto przygotowywać zręby instytucjonalno- prawne nowego państwa zachodnioniemieckiego- Rada Administracyjna jako rząd, dwuizbowy prototyp parlamentu. Tworzenie państwa zachodnioniemieckiego ułatwiła zgoda Francji na utworzenie Trizonii od IV `49 oraz nowo tworzone ponadnarodowe struktury polityczno wojskowe tj. Unia Zachodnia, która stała się forum współpracy państw zachodnich wyłączającym ZSRR
Stopniowe ograniczanie wpływów ZSRR w Niemczech, oraz coraz realniejsze plany utworzenia Niemiec Zachodnich były przyczynami tzw. Kryzysu berlińskiego trwającego w latach 1948-49. Jego symbolem stały się utrudnienia komunikacyjne wprowadzone przez NRD. Kryzys spotęgowało wprowadzenie w Berlinie zachodnim marki zachodnioniemieckiej. Pojawiły się nawet obawy ze kryzys berliński może doprowadzić do III wojny światowej. Zakończyło go porozumienie Malik -Jessup z maja `49 przewidujące obustronne zniesienie ograniczeń komunikacyjnych i gospodarczych w Berlinie.


(…)

… i ZSRR
Układ moskiewski 2+4 i układ zjednoczeniowy miedzy RFN i NRD weszły w życie 3 października- zjednoczenie Niemiec
Zjednoczenie Niemiec a Polska:
- min Skubiszewski uczestniczyl w czesci konferencji paryskiej poswieconej granicom- konferencja „2+4+1”
- 14 XI 1990 Niemcy zawarły traktat z Rzeczpospolitą Polską o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej,
- 17 lipca1991…
… Gorbaczowa w RFN bez porozumienie z NRD oraz publiczne wezwanie ekipy Honeckera przez Gorbaczowa do pójścia droga reform na 40leciu NRD
Wybuchły tez masowe demonstracje w NRD przeciwko rządom Ericha Honeckera zwane demonstracjami poniedziałkowymi
Starego Honeckera zastąpił Egon Krenz. Jedna z jego pierwszych decyzji było zniesienie wszelkich ograniczeń granicznych z RFN i BZ. W tym czasie zburzono mur
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz