wykład - Istota systemu politycznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - Istota systemu politycznego - strona 1

Fragment notatki:

Istota systemu politycznego Adam Łopatka: system polityczny składa się z 3 elementów:
Idee i wartości polityczne (mają charakter polityczny, mają wpływ na życie polityczne, które się na nich opiera i uznaje je. Życie polityczne społeczeństwa demokratycznego opiera się na idei demokracji, idei państwa prawa, suwerenności narodu, społeczeństwa obywatelskiego, samorządności, podziału władzy - trójpodział władzy, rozdziału kościoła od państwa, cywilnej kontroli nad służbami mundurowymi itp.); (wartości, na których opierało się życie polityczne w PRL - państwa niedemokratycznego - przewodnia rola partii, państwo socjalistyczne, władza ludu pracującego miast i wsi, sojusz robotniczo-chłopski, przyjaźń z ZSRR, itp.);
Organizacje i instytucje polityczne (mają charakter polityczny, działają w sferze życia politycznego i za ich działaniem ludzie mają dostęp do życia politycznego i w nich uczestniczy np. Partie polityczne, stowarzyszenia, każda inna organizacja, jeśli realizuje swoje cele poprzez wywieranie wpływu na władzę polityczną, formalne i nieformalne, PAŃSTWO - najważniejsza organizacja polityczna (jest to organizacja przymusowa, dysponuje środkami przymusu bezpośredniego);
Normy polityczne (normy mające charakter polityczny, które regulują życie polityczne i są uznawane w życiu politycznym. Normy prawne stanowione przez państwo - część, normy polityczne mają charakter pisany i nie, ale także normy zwyczajowe też mają wpływ na system polityczny).


(…)


Istota systemu politycznego Adam Łopatka: system polityczny składa się z 3 elementów:
Idee i wartości polityczne (mają charakter polityczny, mają wpływ na życie polityczne, które się na nich opiera i uznaje je. Życie polityczne społeczeństwa demokratycznego opiera się na idei demokracji, idei państwa prawa, suwerenności narodu, społeczeństwa obywatelskiego, samorządności, podziału władzy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz