Państwa kandydujące do Unii Europejskiej

Harmonizacja - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

państwa członkowskie lub państwa kandydujące do Unii Europejskiej i EFTRA, pochodzące z geograficznego...

Certyfikacja.akredytacja

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Małgorzata Wiśniewska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

akredytujących, reprezentujących państwa członkowskie lub państwa kandydujące do Unii Europejskiej i EFTA...

Pytania na egzamin - Traktat lizboński

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973

Madryckie. Kryteria madryckie- dodatkowe kryteria dla państw kandydujących do Unii Europejskiej ustalone...

Program Phare

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 910

kandydujących do Unii Europejskiej Przeznaczony jest na pomoc w dziedzinie modernizacji rolnictwa i na rozwój...

Prawo Europesjkie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo europejskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1071

wstąpienie do Unii Europejskiej, są: państwo kandydujące musi być państwem europejskim, musi mieć zdolność...

Prawo gospodarcze - zagadnienia1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1673

PRAWO GOSPODARCZE 1. Pojęcie prawa gospodarczego Prawo gospodarcze jest kompleksową gałęzią prawa, która tworzą normy prawne dotyczące organizacji i działalności przedsiębiorców. Nadał nie ma jednolitej koncepcji tej gałęzi prawa. Uważa się, że prawo gospodarcze — zarówno publiczne jak i prywatne ob...