Państwa członkowskie Unii Europejskiej - strona 12

Ekoznakowanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. Piotr Górski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1785

członkowskich Unii Europejskiej. Dbaj o czystość Znak informuje o tym, że produkt po jego zużyciu...

PINOP 24b - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

również na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolny Handlu (EFTA...

PINOP 25b - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

używanych w urządzeniach związanych z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich...

Podatek akcyzowy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1400

Traktatu Północnoatlantyckiego, innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na terytorium...

Samorządy zawodowe - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

farmaceuty w odniesieniu do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej - rozpatruje odwołania...

Rada Unii Europejskiej - Akt prawotwórczy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1344

z ministrów spraw zagranicznych każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej (jest to wtedy tzw. Rada...

Kryteria podziału ubezpieczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2639

członkowskim Unii Europejskiej, do tego ubezpieczenia stosuje się przepisy ustawy. Art. 4. Ubezpieczeniami...