Państwa członkowskie Unii Europejskiej - strona 13

Egzamin - integracja europejska

 • Uniwersytet Gdański
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

członkowskie Unii Europejskiej przypada jeden komisarz, choć w założeniu mają oni reprezentować interesy całej...

Postanowienia traktatu z Maastricht - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

członkowskich Unii Europejskiej chroni przyjęta zasada tożsamości. Gwarantuje ona zachowanie tożsamości...

Członlowie UE

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1631

, vol. II, London 1952, s. 428. Początki współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej datujemy...

Służba cywilna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2149

się w kierunek przeobrażeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Elementy zamkniętego systemu kariery...

UE (25 stron)

Pobrań: 21
Wyświetleń: 1071

i interesów obywateli Państwa członkowskie Unii Europejskiej Belgia (1957) Francja (1957) Holandia (1957...

Ustawa o broni i amunicji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

, o których mowa w art. 10 ust. 3 i 4, 5) utracie broni palnej, 6) państwach członkowskich Unii Europejskiej...

Pojęcie przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Przedsiębiorczość i innowacje
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1316

, z siedzibą za granicą. Art. 13. 1 u.s.d.g. Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw...

Prawne uwarunkowania handlu międzynarodowego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735

gospodarcza i prawna państw członkowskich Unii Europejskiej spowodowała, że w 1982r. powołano niezależne ciało...

Prawo dewizowe - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 889

niż Rzeczpospolita Polska, niebędące państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Kraje trzecie - należące...