Płynność aktywów - strona 12

Podstawy zarządzania 30 godzin

 • dr hab. Teresa Kraśnicka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1855

w procesie gospodarczym oraz możliwości spieniężenia (stopień płynności, aktywa jednostki gospodarczej...

Portfel inwestycyjny - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 1778
Wyświetleń: 8981

ze strategią zachowania kapitału oraz strategią bieżącego dochodu Ograniczenia inwestora: płynność aktywów...

Analiza finansowa - istota

 • Analiza finansowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2527

ISTOTA ANALIZY 1RODZAJE ANALIZY EKONOMICZNEJ 3METODY ANALIZY FINANSOWEJ 3BILANS 3Wskaźniki oceny aktywów 3Wskaźniki oceny pasywów 3Rodzaje kapitału: 3ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO 3ANALIZA KOSZTÓW 3ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO 3ANALIZA WSKAŹNIKOWA 3ISTOTA ANALIZY Analiza jest to rozkład, rozczłonkowani...

Ubezpieczenia gospodarcze - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Hanna Treder
 • Ubezpieczenia gospodarcze
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 5978

bezpieczeństwo lokat płynność aktywów reasekuracja gwarancje systemowe Zasada pełności ochrony ubezpieczeniowej...

Ściaga na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Sułowska
 • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1547

wskaźnikach to: Wskaźnik płynności = aktywa płynne Zobowiązania bieżące Wskaźnik płynności wg MFW = środki...