Płynność aktywów - strona 11

Ubezpieczenia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2079

, bezpieczeństwo lokat, płynność aktywów, reasekuracja, gwarancje systemowe dawane przez Ubezpieczeniowy Fundusz...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku

  • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
  • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 686
Wyświetleń: 4340

planowania, wdrażania i kontrolowania działań kształtujących wolumen, strukturę, jakość i płynność aktywów...

Rachunkowość - wykłady UEK

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • dr Krzysztof Jonas
  • Rachunkowość
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 9646

ale dłuższy niż 1 miesiąc Wzór bilansu zgodny z ustawą! Rosnąca płynność aktywów! Pasywa uporządkowane...

Analiza finansowa i istota analizy

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 644

ISTOTA ANALIZY Analiza jest to rozkład, rozczłonkowanie danego przedmiotu na części w celu jego lepszego poznania. Analizie można poddać każdy przedmiot, każde zjawisko, w celu jego lepszego poznania. Jest to metoda postępowania badawczego, która polega na rozłożenia badanego zjawiska na części i r...