Płodność - strona 5

Zagadnienia z demografii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Demografia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

) i płodności (stałe prawdopodobieostwa urodzenia dziecka) zmierza ku stanowi ustabilizowanemu, który nie zależy...

Demografia wykład 1

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Demografia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3234

płodności na uwagę zasługują: koncepcja zmiennych pośredniczących (Davis Bloke) ekonomiczna teoria wzrostu...

Czynniki i kształtowanie - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Alicja Bykowska
 • Antropologia fizyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1050

Różnicowa płodność = różna ilość potomstwa Różnicowa wymieralność = różna wymieralność (różna długość życia...

Adaptacja genetyczna - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Alicja Bykowska
 • Antropologia fizyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2058

zanikają/ przystosowanie do życia w danym środowisku. Różnicowa płodność + różnicowa wymieralność = sukces...

Genealogia a niektóre inne nauki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1183

.: długowieczność, czas zawierania małżeństwa, płodność, bezdzietność. Socjologia zwłaszcza socjologia grup...