Płodność - strona 4

Demografia wykład 14

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Demografia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1512

współczynników płodności Dwa pierwsze czynniki można ustalić stosunkowo łatwo, natomiast poziom współczynników...

Opracowanie pytań egzaminacyjnych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1596

płodności: popyt na dzieci wyrażony liczbą dzieci dożywających wieku dorosłego, jaką rodzice chcieliby mieć...

Modele rozwoju liczebności ludzi

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Demografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

mięśni zależnych od woli). Rodność – natężenie urodzeń w badanej zbiorowości Płodność – natężenie urodzeń...

Współczynnik dynamiki demograficznej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia i demografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1134

rozrodczym, 2) Struktura wieku rozrodczego kobiet 3) Poziom współczynników płodności Poziom współczynników...

Statystyka - szeregi czasowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1414

i wielkości produkcji); średnia płaca (iloraz funduszu płac i zatrudnienia); płodność (iloraz urodzeń żywych...

Demografia wykład 13

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Demografia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1120

długotrwała kontynuacja bieżących trendów płodności czy umieralności. Tego typu projekcje wybiegają...

Teorie ludnościowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Demografia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1155

, Współczynnik płodności, Migracje do miast Wpływ wojen na migracje Głównym jego osiągnięciem było zbudowanie...

Demografia - wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Zofia Magnuszewska
 • Demografia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1659

rodzin, gospodarstw domowych, społecznych uwarunkowań płodności, ruchów migracyjnych, mobilności poziomem...