Współczynnik dynamiki demograficznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczynnik dynamiki demograficznej - strona 1 Współczynnik dynamiki demograficznej - strona 2

Fragment notatki:


Wspolczynnik dynamiki demograf. Dzietnosc Migracje - ogólna liczba dzieci w rodzinie. III kat.: @Ze wzgledu na czas trwania: U t • Dzietność deklarowaną Migracje okresowe  - to  ruch ludności,  Metody   prognoz   ludności   w   ujęciu  W  = ⋅  C d Z • Dzietność rzeczywista który zmienia stan ludności obecnej na  makro i mikrospołecznym t • Dzietność rzecz–deklar. danym obszarze, nie zmienia zaś liczby  Osobliwością zjawisk demograficznych jest  Współczynnik dzietności ogólnej  ludności zamieszkałej na tym obszarze U ich   biologiczno-społeczny   charakter.   Stan  stanowi sumę rocznych współczynników  Migracja sezonowa   -  osoba migrująca  t    liczba urodzeń w badanym okresie t ilościowy   ludności   i   jej   struktura  płodności dla kolejnych roczników wieku  przenosi się ze stałego miejsca  wyznaczają   potencjał   demograficzny  Z od 15 do 49 ukończonych lat  zamieszkania do czasowego , a następnie  należący   do   głównych   czynników  t   liczba zgonów w badanym okresie t Współczynnik płodności  dla  powraca. Wędrówki te różnią się od  warunkujących   rozwój   społeczno- L   – L w połowie badanego okresu t l poszczególnych roczników wieku  okresowych tym, że powtarzają się w  gospodarczy kraju. C identycznych porach roku.  – constans (1, 100 lub 1000) rozrodczego kobiet, w przeliczeniu na  Migracje wahadłowe   - różnią się od  Każda  prognoza  - jest hipotezą, która ma  Wartosci wspolczynnika: jedną kobietę sezonowych czasem trwania oraz  szansę   zrealizowania   w   określonych  W W warunkach.   Hipoteza   ta   musi   być   oparta  dx  = ∑ pl  (  x ) charakteryzują się większą  0  1 ensują roczną liczbę zgonów, kalendarzowego Migracje przymusowe   - kiedy mamy do  rozwojowych.  lecz także daje określoną  Horyzont   prognozowania  W 5  W czynienia z przyczynami niezależnymi od 

(…)

… cywilizacyjnego
ludności, wpływu polityki populacyjnej
prowadzonej przez państwo, wierzeń
religijnych, warunków mieszkaniowych.
Metody prognozowania
metod
statystycznych
podstawowe
informacje
wykorzystywane
do
prognozowania mają postać szeregów
czasowych.
Prognozę
wyznacza
się
poprzez przenoszenie prawidłowości z
przeszłości
w
przyszłość.
Do
prognozowania
demograficznego
najczęściej wykorzystywane są modele…

teorii
dotyczącej
badanego
procesu. Cechą charakterystyczną modeli
ekonometrycznych jest
to,
że
ich
parametry są szacowane na podstawie
próby zawierającej szeregi czasowe,
przekrojowe lub czasowo-przekrojowe
zmiennych występujących w modelach.
Modele behawiorystyczne odzwierciedlają
zachowanie jednostki bądź populacji w
badanym systemie.
Najczęściej
stosowane:
analogowe,
heurystyczne.
Modele
analogowe…
… jest zawsze ekstrapolacją.
Najbardziej nadaje się model RogersaWillhemsa. Model ten umożliwia łączne
traktowanie zagadnień migracji i procesu
ruchu naturalnego.
Prognozowanie liczby małżeństw
Wykorzystywane

modele
demograficzno-ekonomiczne,
Znajdują
również
zastosowanie
trendy.
Przewidywanie przyszłej liczby i struktury
nowo zawieranych związków małżeńskich
Metody prognoz ludności
makro i mikrospołecznym
w
ujęciu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz