Płaszczowina - strona 2

Zaburzenia tektoniczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski
 • Geologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1764

, płaszczowiny. Monoklina (izoklina) - forma przestrzennego zalegania skał w której warstwy na dużej przestrzeni...

Elementy tektoniki-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1295

, w odróŜnieniu od rowu tektonicznego, nie musza być równoległe. 4 Nasunięcia i płaszczowiny - są to procesy...

Procesy endogeniczne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Andrzej Moryl
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 714

i płaszczowin - góry fałdowe, albo też pionowym przemieszczeniami mas skalnych wzdłuż uskoków - góry zrębowe...

Budowa zloża

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geotechnika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2247

z zaznaczonymi elementami tektoniki (strefy uskokowe) -8- Płaszczowina – to nasunięcie warstw skalnych w skali...

Procesy endogeniczne - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1330

*antyklinoria *synklinoria *płaszczowiny Fałdy- struktura składająca się z dwóch podstawowych elementów...