Płaszczowina

note /search

Bieg i upad warstwy - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Geologia inżynierska
Pobrań: 847
Wyświetleń: 3269

do nich: monoklina, fałdy i płaszczowiny. Monoklina - na rozległym terenie występują warstwy nachylone w jedną stronę...

Oligocen - opis epoki

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

klimatu 9raz klimat suchy, raz wilgotny) - w fazie sawskiej powstały płaszczowiny i pełzły...

Europa, Półwyspy - omówienie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1239

są one z płaszczowin o długości do 100 km (płaszczowina - gigantyczny powalony fałd). Później takie samę płaszczowiny...

Elementy tektoniki Ziemii

  • Politechnika Gdańska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1589

i wypietrzone, nazywamy zrebem albo horstem, a obni_one – rowem tektonicznym. Nasuniecia i płaszczowiny Sa...

PODSTAWOWE POJĘCIA GEOLOGICZNE

  • Politechnika Warszawska
  • Geologia inżynierska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1435

i należą do nich: monoklina, fałdy i płaszczowiny. Fałd - nazywamy plastyczne wygięcie warstwy, gdzie część...