Płaszczowina

Bieg i upad warstwy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2681

do nich: monoklina, fałdy i płaszczowiny. Monoklina - na rozległym terenie występują warstwy nachylone w jedną stronę...

Oligocen - opis epoki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

klimatu 9raz klimat suchy, raz wilgotny) - w fazie sawskiej powstały płaszczowiny i pełzły...

Europa, Półwyspy - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1162

są one z płaszczowin o długości do 100 km (płaszczowina - gigantyczny powalony fałd). Później takie samę płaszczowiny...

Elementy tektoniki Ziemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1449

i wypietrzone, nazywamy zrebem albo horstem, a obni_one – rowem tektonicznym. Nasuniecia i płaszczowiny Sa...

PODSTAWOWE POJĘCIA GEOLOGICZNE

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

i należą do nich: monoklina, fałdy i płaszczowiny. Fałd - nazywamy plastyczne wygięcie warstwy, gdzie część...