Formy przestrzennego zalegania skał - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy przestrzennego zalegania skał - omówienie - strona 1 Formy przestrzennego zalegania skał - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

FORMY PRZESTRZENNEGO ZALEGANIA SKAŁ
skały głębinowe- zalegają wśród innych skał tworząc intruzje. Wyróżnia się intruzje zgodne (dopasowują się powierzchnią zewnętrzną do struktur tektonicznych skał otaczających) i intruzje niezgodne ( wdzierają się w skały otaczające naruszając ich dotychczasowe ułożenie)
skały wylewne(wulkaniczne)- magma stygnie. Obniżenie temperatury powodowało pękanie skały. Bywa że skała nie pęka ale zachowuje tendencję do pękania i pod wpływem czynników zewn. łatwo ulega pęknięciom w określonym kierunku ( cios ).
skały osadowe- przeszły złożony proces diagenezy (konsolidacja i spojenie spoiwem) i zwykle nie zalegają w pierwotnym poziomym położeniu. Obserwuje się je w postaci sfałdowanych warstw i ławic.
Warstwy i soczewy skał osadowych mogą zalegać w sposób:
1) zgodny- powierzchnie warstwowania lub uławicenia( strop, spąg); wykazują zgodność geometryczną z analogicznymi strukturami powierzchniowymi skał niżej leżących.
2) niezgodny- nie wykazują takiej zgodności. Niezgodność zalegania świadczy o przerwie w sedymentacji, w czasie, której miała miejsce erozja, a niekiedy i odkształcenie ławic. ZABURZENIA TEKTONICZNE
W czasie powstawania skał lub po ich powstaniu mogą pojawić się siły, które powodują zaburzenia w sposobie zalegania skał. Zaburzenia mogą być wywołane przez ruchy górotwórcze (siły endogeniczne-wewn.) i przez siły egzogeniczne - na powierzchni. Wszystkie procesy wywołujące zaburzenia - procesy diastroficzne, nauka - tektonika. Procesy diastroficzne polegają na przemianach różnych typów energii. DEFORMACJE CIĄGŁE - odkształcenia lub zaburzenia pierwotnej formy występowania skał przy których zachowana jest jej ciągłość geometryczna. W wyniku deformacji powstają monokliny, fałdy, fleksury, płaszczowiny. Monoklina (izoklina) - forma przestrzennego zalegania skał w której warstwy na dużej przestrzeni nachylone są w jednym kierunku pod tym samym kątem. Mono- jeden; klinein - kłaść. Przykład : monoklina przedsudecka.
Fałd - forma powstała przez faliste powiginanie warstw skalnych. Część wypukła - siodło (antyklina); wklęsła - synklina (łęk).Antykliny bardziej narażone na korozję. Antyklina stara, synklina młoda. W zależności od wzajemnego ułożenia skrzydeł wyróżnia się fałdy : normalne (umiarowe) - skrzydła rozchodzą się od przegubu na obie strony; izoklinalne - fałd jest mocno ściągnięty i oba skrzydła są względem siebie równoległe, wachlarzowe gdy skrzydła są zbieżne pod przegubem antykliny i nad przegubem synkliny. W zależności od położenia powierzchni osiowej fałdu wyróżniamy fałdy : stojące (strome lub łagodne) pochylone , obalone, leżące lub przewalone.

(…)

….
Powierzchniowe ruchy masowe - ruchy mas skalnych których siłą napędową jest grawitacja zachodzą na zboczach, stokach i skarpach gdy siły zsuwające są większe od wewn. Już w początkowej fazie ruchów masowych zachodzi zmiana sposobu przestrzennego zalegania skał. Tworzą się powierzchnie nieciągłośći wzdłuż których zachodzi przemieszczanie mas. Dlatego zachodzi rozluźnienie wewn. bud. skał. , zmieniają się właściwości fizyko-mechaniczne skał przemieszczających się. Zjawiska krasowe - proces rozpuszczania chemicznego skał. Prowadzi do powstania jaskiń, zmiany struktury i składu mineralnego skał, zmian cyrkulacji wód podziemnych, powstania specyficznej rzeźby terenu, zmiany układu sieci rzecznych, osłabienia wytrzymałości górotworu. ZK rozwijają się w skałach węglanowych : wapienie, dolomity, margle, marmury…
… nazywamy skrzydłami uskoku. W zależności od położenia płaszczyzny uskoku względem jego skrzydeł wyróżnia się uskoki : normalne i odwrócone (inwersyjne) . Uskok może mieć charakter zrzutu pionowego, przesunięcia poziomego lub jednego i drugiego naraz. W skałach występuje zwykle więcej uskoków które noszą nazwę systemu uskoków: bloki schodowe, zręby (horsty) oraz rowy tektoniczne. INNE TYPY ZABURZEŃ…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz