Płaca netto - strona 2

Wykład - rynek pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

dla bezrobotnych/ poziom płac netto Bezrobocie sezonowe - występuje w niektórych gałęziach gospodarki z przyczyn...

Podatki i wydatki publiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

, częściowo zaś pracowników, otrzymujących niższą płacę netto. Jeżeli krzywa podaży SS przebiega pionowo...

Bezrobocie- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Chudzio
 • Makroekonomia
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1918

narastanie różnicy pomiędzy kosztem pracy dla pracodawcy, a płacą netto pobieraną przez pracownika...

Artykuły o bezrobociu-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

Jak działa rynek pracy? Wtorek, 20 marca 2007  15:05 | Autor: Jacek Socha Problemem Polski jest wysokie bezrobocie, ale jest nim również najniższy w UE wskaźnik aktywności zawodowej ludności. Analiza ekonomiczna rynku pracy obejmuje przede wszystkim czynniki determinujące popyt na pracę (czyli zap...

Podział dochodu narodowego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1106

Dochody pierwotne ludności w tym płace i wynagrodzenia typu płac - netto Dochody pierwotne przedsiębiorstw...