Podatki i wydatki publiczne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatki i wydatki publiczne - wykład - strona 1 Podatki i wydatki publiczne - wykład - strona 2 Podatki i wydatki publiczne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PODATKI I WYDATKI PUBLICZNE: ROLA PAŃSTWA W ALOKACJI ZASOBÓW Rozdział ten dotyczy rozmiarów interwencji państwa w gospodarce. Jak wysokie podatki powinno ściągać państwo? Czy istnieją dobre i złe podatki? Jeżeli podatki są po to, aby opłacić wydatki państwa, to czy te wydatki są rzeczywiście potrzebne? Należy odróżnić wydatki państwa na:
Dobra i usługi -(np. szkoły, obronę narodową, policje itd.)wydatki na nie oznaczają bezpośrednio zużycie czynników produkcji, które mogłyby zostać zatrudnione w inny sposób w sektorze prywatnym.
Płatności transferowe-(np. ubezpieczenia społeczne, oraz wypłacane przez państwo emerytury)nie angażują bezpośrednio rzadkich zasobów społeczeństwa. Przekazują one raczej siłę nabywczą konsumentów, którzy płacą podatki, innym grupom konsumentów, a mianowicie tym, które otrzymują płatności transferowe lub subsydia.
Jednym z powodów podejmowania prób redukcji wydatków publicznych jest chęć stworzenia warunków do obniżenia podatków.
Krańcowa stopa podatku dochodowego to odsetek zabierany przez państwo z ostatniego funta zarobionego przez jednostkę. W przeciwieństwie do tego przeciętna stopa podatkowa to odsetek całkowitego dochodu, który jest pobierany przez państwo w formie podatku dochodowego. Progresywne opodatkowanie występuje wtedy, kiedy przeciętna stopa opodatkowania rośnie w miarę wzrostu poziomu dochodu jednostki. Państwo zabiera wówczas proporcjonalnie więcej bogatym niż biednym. Degresywne opodatkowanie występuje, gdy przeciętna stopa opodatkowania maleje w miarę wzrostu poziomu dochodu. Państwo zabiera wtedy stosunkowo mniej bogatym.
Rozważmy teraz argumenty, których można użyć na usprawiedliwienie wydatków państwowych w gospodarce rynkowej. Zaczynamy od dóbr publicznych.
Dobro prywatne to takie dobro, które będąc konsumowane przez jedną osobę, nie może być jednocześnie konsumowane przez kogoś innego bez uszczerbku dla osoby pierwszej(przy danej podaży lodów nasz konsumpcja zmniejsza ilość lodów dostępna dla innych konsumentów) Dobro publiczne to takie dobro, które będąc konsumowane przez jedna osobę(bez uszczerbku dla innej osoby) może być jednocześnie konsumowane przez innych ludzi.( np. czyste powietrze, obrona narodowa) W przypadku czystych dóbr publicznych wszyscy jesteśmy zmuszeni konsumować tę samą ilość, czyli tyle ile globalnie zaoferowano. Najważniejsza właściwością dóbr publicznych jest to, że: Jedna osoba może konsumować dane dobro, nie zmniejszając przy tym jego ilości dostępnej dla innych;
Nie jest możliwe wykluczenie kogokolwiek z udziału w konsumpcji bez poniesienia prohibicyjnych kosztów takiej operacji(jednak wykluczenie jest możliwe np. stadion pomieści tylko określoną liczbę widzów);


(…)

…. Jeżeli podaż pracy jest zupełnie sztywna to podatek dochodowy nie wywołuje żadnego zakłócenia i obniżenie podatku nie daje żadnych korzyści lokacyjnych.
Uwzględniając łączne zmiany czasu pracy i aktywności zawodowej, stwierdzamy, zatem, że krzywa podaży pracy (czas pracy pomnożony przez pracujących) nie będzie zupełnie pionowa. Zmniejszenie podatku dochodowego zwiększy podaż pracy…
… jest taki sam. Obciąża on częściowo przedsiębiorstwa, zmuszone do płacenia wyższych płac brutto, częściowo zaś pracowników, otrzymujących niższą płacę netto.
Jeżeli krzywa podaży SS przebiega pionowo(jest skrajnie nieelastyczna) to cały ciężar podatku obciąża pracowników. Ich płaca po opodatkowaniu zmniejsza się o pełną wielkość podatku. Jeżeli mamy do czynienia elastyczną krzywą podaży a nieelastyczną krzywą popytu, to ciężar podatku spadnie wtedy przede wszystkim na nabywców.
W przypadku, gdy krzywa podaży lub krzywa popytu na dobro lub usługę jest mało elastyczna, nałożenie podatku doprowadzi jedynie do niewielkiej zmiany ilości nabywanej i sprzedawanej. Przyjmując, że, państwo musi zwiększyć swoje dochody z podatków, najmniejszą stratę całkowitą spowoduje skoncentrowanie podatków na dobrach, których podaż lub popyt…
…. Jest to problem, który musi rozwiązać interwencja państwa, zapewniając zrównanie społecznego kosztu krańcowego ze społeczną użytecznością krańcową. Indywidualne krzywe popytu(P1, P2) zsumowane pionowo dają w efekcie krzywą popytu społecznego, czyli krzywą społecznej użyteczności krańcowej.(DD). Jeżeli MC oznacza prywatny i społeczny koszt krańcowy wytworzenia dobra publicznego, optymalną społecznie wielkością…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz