Otoczenie organizacji wpływające na podejmowanie decyzji - strona 94

Marketing - Pojęcie i cele marketingu

  • Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
  • dr Zofia Mierzwa
  • Podstawy Marketingu
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2870

; - interdyscyplinarność orientacji - przeprowadzenie analizy wzorców zachowań otoczenia; - systematyczność prowadzonych...

Analiza SWOT - Analiza wewnętrzna

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Marketing
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1204

SWOT, która jest jedną z metod kompleksowych służących do badania otoczenia organizacji oraz analizy...

Zarządzanie kadrami - kontrolowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Krzysztof Markowski
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

strategiczna ( próbuje stwierdzić na ile skutecznie organizacja rozumie swoje otoczenie i dostosowuje...

Analiza SWOT - praca

  • Analiza finansowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2877

jest określenie czy wobec charakteryzujących organizację silnych i słabych stron, istniejące otoczenie przedstawia...