Otoczenie organizacji wpływające na podejmowanie decyzji - strona 74

Lobbing

 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 378
Wyświetleń: 5894

dostępu do informacji. Jest dwukierunkową komunikacją między otoczeniem społecznym a przedstawicielami...

Sytuacyjne teorie kierowania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2100

partycypacyjny): przełożony wspólnie z podwładnymi podejmuje decyzje, przełożony wykorzystuje czynniki...

Zarządzanie strategiczne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Mieszaniec
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 385

ZARZĄDZANIE STRATEG. Pogłębianie analizy problemów wewn. (organizacja) i zewn. (otoczenie) prowadzi...

Organizacje Międzynarodowe - 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Szafrańska
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1568

innego paostwa Zgromadzenie wielkością 4/5 głosów podejmuje decyzje o przyjęciu.  Przyjęcie, zawieszenie...

Organizacje międzynarodowe - 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Szafrańska
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1309

innego paostwa Zgromadzenie wielkością 4/5 głosów podejmuje decyzje o przyjęciu.  Przyjęcie, zawieszenie...

Marketing - podstawowe informacje

 • Akademia Obrony Narodowej
 • prof. dr hab. inż. Stefan Antczak
 • Marketing
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 2023

to wszystko to, co z zewnątrz organizacji może na nią wpływać 18. Wymienić i scharakteryzować czynniki zewnętrznego otoczenia...

Kodeks Dobrej Administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 560

i równego traktowania. W toku podejmowania decyzji urzędnik zapewni, aby przyjęte działania pozostawały...