Socjologia pracy - wprowadzenie do problematyki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3857
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia pracy - wprowadzenie do problematyki - strona 1 Socjologia pracy - wprowadzenie do problematyki - strona 2 Socjologia pracy - wprowadzenie do problematyki - strona 3

Fragment notatki:


Socjologia pracy jako nauka - wprowadzenie do problematyki Indiustralizacja - początek pracy zorganizowanej
1/. Definicja socjologii pracy
Socjologia pracy jest to dział socjologii zajmujacy się opisem i wyjasnieniem zachowań społecznych ludzi w procesie pracy, podczas produkcji dóbr i usług
Socjologia pracy to dyscyplina socjologii szczegółowej, zajmująca się wpływem procesu pracy na motywy, przebieg i wyniki pracy, warunkujace funkcjonowanie jednostki, grup społecznych, oraz zakładu pracy
W węższym znaczeni socjologia pracy okreslana jest jako dział socjologii, który zajmuje się praca jako procesem społecznym, wpływem warunków społecznych na motywy, przebieg, intensywność i wyniki pracy społeczeństwa, oraz badania skutków jakie praca wywołuje w strukturze, działaniach, oraz rozwoju węższych i szerszych zbiorowości.
2/. Socjologia pracy obejmuje następujące zakresy badań
Społeczne uwarunkowania, motywy i skutki pracy w ogóle.
Zakład pracy jako system społeczny (system grup i stosunków społecznych)
Konflikty społeczne i zjawiska dezorganizujące zakład pracy i ich przezwycięzanie
Zakład pracy jako złozona część składowa życia ogólno społecznego
3/. Celem socjologii pracy jest:
Badanie zachowań ludzi w środowisku pracy w ramach róznych grup i instytucji, oraz odziaływanie zakładu pracy na róznorodne formy zycia społecznego.
Badanie typów zbiorowości związanych z procesem pracy, rodzajów wiezi społecznych, procesów społecznych zachodzacych w miejscu pracy i zachowań społecznych pracowników.
Ogólne zagadnienia definicji pracy, klasyfikacji jej róznych form i rodzajów występujących w zbiorowościach ludzkich, oraz ogólne zagadnienia sprawnego wykonywania pracy
Badanie społecznych konsekwencji pracy, skutków społecznego podziału pracy i rozwoju narzędzi pracy
Badanie czynników wpływających na motywacje pracowników, na intensywność ich wysiłków, a więc na wydajność pracy, oraz na ogólną produktywność całego zakładu
Badanie czynników wpływających na identyfikowanie się załogi z interesem zakładu pracy, oraz utozsamianie celów osobistych z celami i wartościami zakładu
Badanie zjawisk i procesów dezorganizacji systemu społecznego zakładu pracy i wpływu tych stosunków na wykonywanie pracy.
Badanie stosunków miedzy załoga a kierownictwem
Badanie biurokracji jako zracjonalizowanej i zdepersonalizowanej postaci zarządzania i kierowania oraz skutków społecznych zachodzacych pod jej wpływem
Badanie wpływu pracy na tworzenie się typów osobowosci i typów zawodowych i selekcje społeczną


(…)

… do pracy
Normują to niemal wszystkie dokumenty międzynarodowe, min:
Karta praw fundamentalnych EU
Międzynarodowa Karta Praw Człowieka
Praca w dobie globalizacji
1/. Co przynosi globalizacja?
Gospodarka oparta na wiedzy - paradygmat rozwojowy.
Zmiana systemu komunikacji
Zmienia sie styl pracy
Najwazniejszym czynnikiem produkcji wiedza - „Robotnicy wiedzy”
2/. Wpływ globalizacji
Wydłuzenie sie zycia…
… - logiczne wywiedzenie wniosku
Współpraca w zespole pracowniczym. Czynniki dezorganizujące w funkcjonowaniu zakładu pracy. Pracownicy a zmiany w organizacji. Organizacje XXI wieku Etyka zawodowa. Literatura podstawowa Dyczewski L., Praca i kultura, w: Przyszłość pracy w XXI wieku, (red.) S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2004, s.36-51. Jan Paweł II, Laborem exercens. Januszek H., Sikora J., Socjologia pracy…
…/. Elementy kultury organizacyjne:
Pozwalaja wytworzyc specyficzną atmosfere, kształtują stosunki miedzy pracownikami, pracownikami a kierownictwem, pracownikami a klientem, pozwalaja odróznić jedna organizacje od drugiej.
Symbole - słowa, gesty, przedmioty o szczególnym zanczeniu
(żargon, ubiór, znak firmowy)
Mity - cechy szczególnie cenione w srodowisku, bezpośrednio majace zwiazek z wydarzeniami…
….
Towarzyski - nastawienie na zaspokojenie potrzeb ludzkich. Dobre stosunki koleżeńskie.
Innowacyny - wpływy pracownikow zaleza od ich kwalifikacji. Mamy najczęściej do czynienia z zespołami zadaniowymi.
7/. Wymiary kultury organizacyjnej
Dystans władzy - hierarchia, stopień nierównosci, centralizacja a decentralizacja.
Indywidualizm i kolektywizm („ja” czy „my”), stopień w jakim jednostka sama dochodzi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz