Przedmiot socjologii pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3017
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot socjologii pracy - strona 1 Przedmiot socjologii pracy - strona 2 Przedmiot socjologii pracy - strona 3

Fragment notatki:

Przedmiot socjologii pracy, jej charakterystyka i zakres. Techniki komunikowania się. Teorie socjologii pracy, teorie systemu społecznego zakładu pracy: rola i stosunek społeczny w zakładzie pracy. Podstawowe elementy systemu społecznego pracy. Zakład pracy jako organizacja. Typy więzi występujące w systemie społecznym zakładu pracy. Podgrupy dużego zakładu pracy: celowe, spontaniczne, ekskluzywne, inkluzywne oraz klany. Systemy kontroli społecznej i typy władzy według Maxa Webera.

Socjologia nauka o strukturze i prawach rozwoju społeczeństwa; jest nauką całościową, badającą prawa współzależności między różnymi dziedzinami życia społecznego i uogólniającą wszelkie aspekty wiedzy o społeczeństwie.
Przedmiotem socjologii są:
1.Społeczne uwarunkowania człowieka (jego cech, zachowań) cechy osobowości społecznej człowieka.
2.Społeczne działania (oddziaływania) ludzi:
-stosunki społeczne pomiędzy ludźmi
-stosunki społeczne pomiędzy grupami, zbiorowościami
-stosunki społeczne wewnątrz nich
-konflikty, walka, współpraca, współdziałanie
3.Rozwój współżycia społecznego - procesy społeczne
4.Kultura (wytwory działalności ludzkiej materialne i niematerialne)
5.Formy współżycia (struktura społeczna)
Socjologia dzieli się na:
-ogólną (teoretyczna): metodologia, struktur społecznych, zmian społecznych
-szczegółową (badawcza): kultury (np. masowej), medycyny, sportu, pracy, nauki i wiedzy, rodziny, wychowania, religii, prawa, patologia życia społecznego
Inny podział wprowadzony przez J.Szczepańskiego:
-grup społecznych
-procesów społecznych (migracji, dezorganizacji)
-instytucji
Socjologia pracy - dział socjologii szczegółowej, zajmujący się pracą jako procesem społecznym (wpływem warunków społecznych na motywy, przebieg, intensywność wyniki pracy) oraz badaniem skutków, jakie praca wywołuje w strukturze, działaniach i rozwoju zbiorowości ludzkiej.
Do najważniejszych zagadnień wchodzących w zakres zainteresowania socjologii pracy wg J.Szczepańskiego (1961) należą:
1.Ogólne zagadnienia definicji pracy, klasyfikacja jej różnych form i rodzajów występujących w różnych zbiorowościach oraz ogólne zagadnienia sprawnego wykonywania pracy (teoria).
2.Badania społeczne konsekwencji pracy - skutków społecznego podziału i rozwoju narzędzi pracy.
3.Badanie czynników wpływających na motywację do pracy, intensywność wysiłków pracowników, a więc na wydajność pracy, efekty całego zakładu.
4.Badanie czynników wpływających na identyfikowanie interesów załogi z interesem zakładu pracy oraz utożsamianie celów osobistych z celami i wartościami zakładu.
5.Badanie zjawisk i procesów dezorganizacji systemu społecznego zakładu.
6.Badanie stosunków pomiędzy załogą a kierownictwem, cech jakie powinien posiadać kierownik, co powinien wiedzieć o pracownikach aby skutecznie kierować pracą.
7.Badanie biurokracji jako zdepersonalizowanej (choć zracjonalizowanej) postaci zarządzania i kierowania oraz skutków zachodzących pod jej wpływem.
8.Badanie wpływu pracy na tworzenie się typów osobowości, typów zawodowych i selekcję społeczną.
prakseologia - nauka o sprawnym i skutecznym działaniu


(…)

… się do pogłębionych analiz. Wywiad i ankieta są metodami pozwalającymi na odzwierciedlenie obiektywnych stanów społecznych w sposób subiektywny. Dla analizy złożonych stanów w zakładzie pracy obok sfery zachowań werbalnych należy ustalić i ocenić obiektywne zasady funkcjonowania firmy - formalne i nieformalne.
Teorie socjologii pracy:
teoria X - twórca Mc Gregor - nurt klasyczny racjonalizacji pracy
teoria Y - twórca szkoły human relations Elton Mayo
Cechą charakterystyczną klasycznej teorii racjonalizacji pracy jest założenie o wyższości interesu zakładu nad dobrem jednostki, członków jego załogi.
Zasadniczym akcjomatem kierunku human relations jest to, że człowiek nie chce i nie powinien być izolowany praktycznie oraz w praktycznych rozważaniach: od grupy; od zespołu roboczego.
Ponadto: człowiek uczestniczy w systemie społecznym przedsiębiorstwa nie tylko jako jednostka ekonomiczna za względu na potrzeby materialne, ale także realizuje inne potrzeby, np. potrzebę bezpieczeństwa oraz potrzeby społeczne wyrażające się w dążeniu do życia w grupie. Jednostka potrzebuje aprobaty, uznania, akceptacji ze strony innych ludzi. W zakładzie pracy taką rolę mogą spełniać grupy formalne i nieformalne, kierownicy formalni…
… szczegółowych pytań.
Ankieta różni się od wywiadu tym, że odpowiedzi na postawione pytania rejestruje sam badany (ankieta pocztowa, ankieta audotoryjna, ankieta prasowa).
Zalety:
-szybkie tempo gromadzenia danych od wielu osób
-możliwość zebrania danych niedostępnych innymi technikami (anonimowość)
Wady:
-w każdej zbiorowości istnieje odsetek osób, które:
-nie potrafią wypełniać ankiety w sposób właściwy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz