Socjologia pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3899
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia pracy - strona 1 Socjologia pracy - strona 2 Socjologia pracy - strona 3

Fragment notatki:

Główne zagadnienia dotyczące socjologii pracy. Czym jest przedmiot socjologii pracy, jaki jest jej zakres i funkcje. Metody oraz etapy postępowania badawczego w socjologii pracy. System społeczny zakładu pracy oraz jego funkcje. Podział na organizację formalną i nieformalną. Rodzaje wzorów społeczno-zawodowych. Więzi społeczne występujące w zakładzie pracy: ich konsekwencje i znaczenie. Rodzaje grup społecznych w zakładzie pracy: ich charakterystyka i cechy. Stosunki społeczne (formalne i nieformalne) w zakładzie pracy. Przyczyny i skutki konfliktów w zakładzie pracy. Metody rozwiązywania konfliktów w zakładach pracy. Typy kultury firmy. Rodzaje władzy w zakładzie pracy.

SCHARAKTERYZOWAĆ PRZEDMIOT, ZAKRES I FUNKCJE SOCJOLOGII PRACY.
SOCJOLOGIA- jest jedną z nauk społecznych. Opisuje i wyjaśnia społeczne uwarunkowania i skutki społecznej działalności ludzi oraz stosunki społeczne miedzy zbiorowosciami i grupami społecznymi oraz wewnątrz nich:
konflikty
walkę
współpracę
współdziałanie
SOCJOLOGIA - nauka badająca początki i rozwój społeczeństw , procesy i zjawiska społeczne oraz prawa rządzące instytucjami społecznymi i społeczną działalnością człowieka.(wykład)
SOCJOLOGIA PRACY( POJECIE )- jest jednym z działów socjologii, specyficznym, zajmującym się opisem i wyjaśnianiem zachowań społecznych ludzi w procesie pracy , podczas produkcji dóbr i usług.
SOCJOLOGIA PRACY ( PRZEDMIOT )- w szerszym tego słowa znaczeniu , zwiera socjologie przemysłu i obejmuje takie zakresy badań jak:
społeczne uwarunkowania , motywy i skutki pracy w ogóle
zakład pracy jako system społeczny, tzn. system grup i stosunków społecznych
konflikty społeczne i zjawiska dezorganizujące zakład pracy i ich przezwyciężanie
zakład pracy jako złożona cześć skaldowi życia ogólnospołecznego , będąca systemem na przykład społeczności lokalnej czy badanej branży.
SOCJOLOGIA PRACY - w węższym znaczeniu określana jest jako dział socjologii , który zajmuje się praca jako procesem społecznym , wpływem warunków społecznych na motywy , przebieg, intensywność i wyniki pracy społeczeństwa oraz badaniem skutków , jakie praca wywołuje w strukturze , działania oraz rozwoju szerszych i węższych zbiorowości.
SOCJ. PRAC.- bada przede wszystkim zakład pracy jako miejsce, w którym procesowi pracy towarzysza rozmaite zjawiska społeczne.
ZATEM JEJ ZNAJOMOSC i STOSOWANIE WYNIKOW JEJ BADAN może pozwolić na lepsze rozwiązywanie problemów związanych z gospodarka zasobami ludzkimi - ale nie tylko.
FUNKCJE SOCJOLOGII PRACY:
poznawcza ( informacyjna )- prowadzenie badania aby poznać rzeczywistość, bada stan życia społecznego
wychowawcza - stosunki miedzy grupami , co dzieje się w zakładzie , społeczeństwie , pokazywanie norm, informacje wpływają na nasze zachowania
inżynierii społecznej- wpływanie na nasze działania ( np. strajk ) , działanie posłuszne wedle woli osoby , która stosuje odpowiednie działania
FUNKCJE BADAN SOCJOLOGII PRACY:
1) poznawcza : opisowa , jaki stan rzeczywistości, stan istniejący
wyjaśniająca, dlaczego mamy konflikty, dlaczego przyczyny, dlaczego produkcja spadla ( względy społeczne ) skutki konfliktów( negatywne i pozytywne)
praktyczna ( badawcza ) :
diagnoza, jaki stan
prognostyczna, co będzie w przyszłości
socjotechniczna, wpływanie na działania społeczne , podpowiadanie
humanistyczna ( wychowawcza )


(…)

… „ fachu” , mających z tego względu wspólne zainteresowania . Ten rodzaj więzi ma przeważnie charakter rzeczowy , chociaż nie pozbawiony jest akcentów osobistych. Nieraz bowiem przydatność pracownika do tej samej grupy zawodowej może być dodatkowym źródłem zadowolenia z pracy.
WIEZ ROBOTY - więź łącząca pracowników ze wzgl. Na wspólne czynności robocze. Łączy ona pracowników pełniących rożne funkcje…
… konfliktów.
Dla kierownictwa- wzmocnienie jego prestiżu i autorytetu w oczach zwierzchników i podwładnych, łatwiejsze kierowanie zespołem, większa pewność co do słuszności podejmowanych decyzji, lepsze ponanie podwładnych, pozyskanie ich zaufania, lepsze wyniki pracy zespołu.
Dla podwładnych - to zadowolenie z pracy, świadomośc posiadania odpowiedniej pozycji zawodowej, wykazanie się inicjatywą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz