Socjologia pracy i organizacji

note /search

Przedmiot socjologii pracy

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Socjologia pracy i organizacji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3066

Przedmiot socjologii pracy, jej charakterystyka i zakres. Techniki komunikowania się. Teorie socjologii pracy, teorie systemu społecznego zakładu pracy: rola i stosunek społeczny w zakładzie pracy. Podstawowe elementy systemu społecznego pracy. Zakład pracy jako organizacja. Typy więzi występujące w...

Socjologia pracy - wykłady i ćwiczenia

  • Politechnika Lubelska
  • Socjologia pracy i organizacji
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1932

Informacje zawarte w pliku to: funkcje nauk empirycznych, socjologia, etapy procesu badawczego, wskaźniki, analiza dokumentów, zasady formułowania pytań kwestionariuszowych, komunikacja, błąd manipulacyjny, pytania buforowe, pytania filtrujące. (…) … zostały poinformowane, Że znowu będą krzy...

Socjologia pracy

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Socjologia pracy i organizacji
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3941

Główne zagadnienia dotyczące socjologii pracy. Czym jest przedmiot socjologii pracy, jaki jest jej zakres i funkcje. Metody oraz etapy postępowania badawczego w socjologii pracy. System społeczny zakładu pracy oraz jego funkcje. Podział na organizację formalną i nieformalną. Rodzaje wzorów społeczno...

Socjologia i psychologia pracy

  • Socjologia pracy i organizacji
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3794

Zakres notatki to socjologia oraz psychologia pracy. Na 11 stronach pliku doc. poruszane są takie zagadnienia jak: paradygmaty w socjologii pracy, grupy i systemy społeczne w zakładach pracy, cechy jednostek w grupie społecznej. Notatka dotyczy również problemów i konsekwencji zróżnicowania społeczn...