Socjologia pracy - mentalność ludzi, wartość ekonomiczna, wartość rzeczowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3346
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia pracy - mentalność ludzi, wartość ekonomiczna, wartość rzeczowa - strona 1

Fragment notatki:

Rozpatruje kwestie pracy w kontekście zjawisk takich jak: mentalność ludzi, wartość ekonomiczna, wartość rzeczowa, wartość prospołeczna. W notatce są również wyróżnione funkcje pracy, omówiona kwestia wolnego czasu. Podjęty został również temat: psychospołeczne uwarunkowania do pracy dotyczące okresów takich jak: okres przygotowawczy, okres początkowy, okres poszukiwań i prób, okres stabilizacji pracy, emerytura. Notatka wskazuje również na różnice między pracownikami firm prywatnych i państwowych oraz strategie defensywne i ofensywne. Opisuje również terminy związane z kwestiami takimi jak: awans, zasady wynagradzania, porządek merytokratyczny, sukces zawodowy, warunki istotne do osiągnięcia sukcesu, czynniki wpływające na wysoką pozycję oraz dekompozycja statusu. Ponadto prezentuje koncepcje Fomma w odniesieniu do zagadnienia sukcesu.

Socjologia pracy to dział socjologii ogólnej, której rozwój przypada na lata 50-te. Często w tym okresie występuje w połączeniu z socjologią przemysłu. Rozwija się szczególnie strona praktyczna, zakłady zatrudniały socjologa pracy. Lata 70-te dalszy rozwój dyscypliny.
Z socjologii pracy wyodrębniła się:
soc. Pracy
soc. Przemysłu
Z socjologii pracy wyłoniła się_
soc. Zawodu
soc. Organizacji i Zarządzania
Lata 90-te
Zmienia się kwestia motywacji do pracy, zaznacza się wpływ nauki społecznej kościoła (wcześniej dominujące były motywy marksowskie) Rozpoczyna się współpraca z pedegogiką pracy, wielkimi strukturami społecznymi, psychologią pracy.
SOCJOLOGIA WLK. STRUKTUR A SOCJOLOGIA PRACY
Klasy, grupy zawodowe, duże zbiorowości np. przemysłowcy, sektor prywatny, pracodawca, kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Pojawia się problem własności (prywatna, mieszana, z udziałem kapitału zagranicznego) Wyłania się problem bezrobocia, zbiorowość menadżerów.
Mentalność ludzi
Indywidualizm, inicjatywa, podnoszenie kwalifikacji, awans zawodowy wiąże się ze znacznym wkładem, kwestia motywacji do pracy-pracę utożsamia się z kwestią zaspokojenia potrzeb materialnych ale i z samorealizacją.
Praca jest wartością :
-autoteliczną - samą w sobie
-instrumentalną - środek służący zaspokojeniu potrzeb
-autoteliczno-instrumentalna - Pracę można też rozpatrywać jako:
wartość ekonomiczną. - płaca
Wartość prospołeczną - poczucie zadowolenia, użyteczność, ważność
Wartość rzeczowa - źródło utrzymania, satysfakcji, uznania
Funkcje pracy:
przybliża ludzi do siebie (grupy nieformalne)
przetwarzanie przyrody
Na rynku pracy :
bezrobocie
dyskryminacja
Kwestia wolnego czasu - rozdział wolnego czasu od pracy. Zmienia się styl życia Polaka
AWANS jednostki jest możliwy dzięki:
własnej pracy, dbałości o nią
wykształceniu
koligacjom, „dojściu” (coraz częściej na dalszym planie)
PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA DO PRACY
1.Okres przygotowawczy - dzieciństwo, szkoła, wczesna socjalizacja, kontakty z grupami społecznymi, koleżeńskimi, rówieśniczymi. Szkoła kształtuje pewne cechy charakteru, ważne z punktu widzenia przyszłej pracy (punktualność, zależność)
2.Okres początkowy - inicjacja do pracy, okres przygotowania zawodowego w szkole lub uczelni - trwa do momentu ukończenia nauki, uzyskuje się niezależność finansową. Ponoszenie odpowiedzialności za własne decyzje, zdobywanie nowych, szerszych doświadczeń. Nawiązuje się nowe kontakty - podejmując pracę.
3.Okres poszukiwań i prób - od momentu podjęcia pierwszej stałej pracy w pełnym wymiarze godzin i kończy się wraz z osiągnięciem przez pracownika względnie trwałej pozycji w pracy (po ok. 3 latach)


(…)

… na stanowisku w kolejce do awansu
Ofensywne - nie stoją w miejscu, działają, podnoszą swoje kwalifikacje
Najczęściej poszukiwane zawody w działach:
sprzedaż
zarządzanie projektami wytwarzanie
marketing
Ogólnie: osoby elastycznie dostosowujące się do różnych zadań, niekoniecznie związanych z wykształceniem
Najczęściej poszukiwane zawody wg ogłoszeń prasowych:
sprzedaż, zarządzanie projektami, wytwarzanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz