Otoczenie organizacji szpital - strona 4

Etapy budowy scenariusza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2086

dla funkcjonowania organizacji procesów w otoczeniu. Oceny tej dokonuje się pod względem: Siły i kierunku wpływu...

Wnętrze i otoczenie instytucji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maciej Tokarski
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952

WNĘTRZE I OTOCZENIE INSTYTUCJI 1. Organizacja jako system społeczno-techniczny - Podsystemy...

Zagadnienia egzaminacyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1127

decyzji kierowniczych. Zarys ukształtowania otoczenia współczesnych organizacji. Charakterystyka otoczenia...

Organizacja i organizowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

W dotychczasowych rozważaniach nazywaliśmy i opisywaliśmy rozmaite wymiary otoczenia organizacji. Ze względu...

Wpływ organizacji ,(sem. V)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Iwona Mendryk
 • Instrumenty kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

) Kierunek wpływu organizacji-> Konsensus(stan najwyższy)