Analiza potencjału a otoczenia - wykład 2 semestr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza potencjału a otoczenia - wykład 2 semestr - strona 1 Analiza potencjału a otoczenia - wykład 2 semestr - strona 2 Analiza potencjału a otoczenia - wykład 2 semestr - strona 3

Fragment notatki:

Marketing
Analiza potencjału, a analiza otoczenia
Dokonywanie analizy potencjału wydaje się łatwiejsze niż dokonywanie analizy otoczenia.
Dlaczego?
Większe rozeznanie, co do procesów/zmian zachodzących wewnątrz organizacji niż wiedza na temat zmian zachodzących w jej otoczenia,
Łatwiej prowadzić badania wewnątrz organizacji niż poza nią,
Łatwiej wybrać odpowiednie metody/techniki badawcze i przygotować adekwatne do nich instrumenty pomiarowe,
Większa dostępność informacji wewnętrznych. (str. 43-44)
Analiza otoczenia - z reguły:
Jest bardziej rozległa,
Wymaga zastosowania większej gamy różnorodnych metod badawczych,
Jest droższa,
A dodatkowo zmusza do sięgania po zewnętrzne źródła informacji Pożytek z analizy otoczenia i analizy potencjału
Największy pożytek z analizy otoczenia i analizy potencjału pojawia się wtedy, gdy organizacja potrafi zestawić razem ich wyniki i na tej podstawie opracować unikalną strategię działania. Analiza sytuacji (analiza strategiczna) - zbieranie informacji zewnętrznych (z otoczenia organizacji) oraz informacji wewnętrznych (płynących z wewnątrz organizacji) służące do identyfikacji szans, zagrożeń, mocnych i słabych stron. - Jest pierwszym etapem planowania strategicznego.
Składa się z:
Analizy otoczenia (makrootoczenia i mikrootoczenia)
Analizy potencjału strategicznego
Podsumowaniem analizy otoczenia jest analiza SWOT.
Analiza SWOT jest najbardziej popularną techniką konfrontowania wyników analizy otoczenia i analizy wnętrza organizacji (jej potencjału strategicznego)
SWOT jest narzędziem, które pozwala nam na zaprezentowanie wyników analizy otoczenia i potencjału.
Nie jest to metoda analizy strategicznej!
Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter słowa SWOT:
Mocne strony - Strenghts
Słabe strony - Weaknesses
Szanse/ możliwości - Opportunities
Zagrożenia - Treats
Realizacja analizy SWOT przebiega według prostego schematu:
Czynniki zidentyfikowane w ramach analizy otoczenia i potencjału 4 kat. Czynników:
Szanse
Zagrożenia
Mocne strony
Słabe strony
Czynnik
Uwaga! Analizę SWOT należy przeprowadzić dla różnych okresów. Tak, aby można było uwzględnić również prognozy.
Cele analizy SWOT.
Określić pozycję strategiczną organizacji
Ustalić cele strategiczne, a dalej konkretne działania, które pozwolą cele te zrealizować (wytyczyć kierunki rozwoju organizacji)
Analiza SWOT pozwala na konstrukcję unikatowej strategii dopasowanej do otoczenia organizacji oraz zasobów i umiejętności, którymi dysponuje. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz