Otoczenie organizacji mikro i makro - strona 8

Socjologia zmiany - wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia zmiany
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1029

przez władze, panowanie reżimu politycznego nad gospodarką 6. Otoczenie systemu - Trzęsienie ziemi, urbanizacja...

Badania rynkowe a badania marketingowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 833

podaż i popyt oraz wpływają na poziom cen. Tak pojęty rynek działa w otoczeniu gospodarczym i społecznym...

Wykład 2, systemy logistyczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Logistyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1645

? Kapitalochlonnosci ? Specyficzne dla przedsiebiorstwa warunki otoczenia ? Okolicznosci, czy produkcja sie odbywa sie...

Psychologia pracy-Ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Peter Tokarski
 • Psychologia pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1190

Golembińskiego Deprecjonalizacja, brak kontroli nad własnym działaniem i otoczeniem 5. Co to są ogólne zasoby...

Marketing - podstawy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1407

determinanty można podzielić na: Makroekonomiczne ( związane z otoczeniem dalszym) Mikroekonomiczne (związane...

Przedsiębiorczość

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Majewska
 • Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1323

wymuszając na nim określone procesy dostosowawcze -otoczenie wewnętrzne organizacji, które budują np. kultura...