Orzecznik - strona 13

Logika - semiotyka

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2093

. takie wyrażenia, które w zdaniu o postaci "A jest B" mogą odgrywać role podmiotu lub orzecznika. Rzeczowniki...

Logika

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1519

natomiast zdaniami zd pyt czy rozk *nazwa- rozwazmy zdanie podmiotowo- orzecznik. S jest P. dowolne wyrażenie...

Diagnoza psychologiczna-wykłady

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr Sylwia Szymańska
  • Diagnoza psychologiczna
Pobrań: 1274
Wyświetleń: 5103

SPRAWIEDLIWOŚCI – biegli sądowi, zakłady poprawcze/resocjalizacyjne, więziennictwo STATUS PSYCHOLOGA ORZECZNIKA...

Wykład - Immanuel Kant

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 315
Wyświetleń: 910

. Ich prawdziwość opiera się na zasadzie niesprzeczności. Sądy syntetyczne łączą z podmiotem orzeczniki...

Moralność- opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Wojciech Lewandowski
  • Etyka
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1456

(orzecznik nie mówi nic więcej o podmiocie niż on sam) -syntetyczne ( mowią coś więcej, np. woda wrze w temp...