Orientacja przestrzenna - strona 11

Systematyka strunowców - SSAKI

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Marek Guzik
 • Biologia
Pobrań: 518
Wyświetleń: 4368

(nietoperze) skórzaste skrzydła i orientacja przestrzenna na zasadzie echolokacji ssaki terenów otwartych...

Cząstki elementarne

 • Chemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2107

wartościach głównej, orbit i magnet liczbie kwantowej: określa orientację przestrzenną orbitalu - spinowa...

Materiałoznawstwo - podstawy

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr inż. Anna Duda-Kękuś
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4977

• Na granicach ziarn zachodzą istotne zmiany orientacji przestrzennej sieci krystalicznej. Warstwa graniczna...

Geodezja - zadania i odpowiedzi

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 4557

posiadających pełną orientację przestrzenną (możemy obliczyć długość poziomą, różnice wysokości elipsoidalnych...

Wykłady - semestr 1 Genetyka zachowań

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Robert Filipkowski
 • Genetyka Zachowania
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2471

orientacji przestrzennej - nierozpoznawalnie ludzkich twarzy (prozopagnozja) Kobiety: - szybsze spostrzeganie...

Budowa atomu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2548

elektronowego, pola magnetyczne powodują odpowiednią orientację przestrzenną orbitali, którą można wyliczyć...

Teoria z ćwiczeń

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fotogrametria
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2814

i geodezyjnych. Wyznacza elementy orientacji przestrzennej zdjęć i współrzędne X,Y,Z punktów obiektu. W przypadku...