Organizacja formalna - strona 9

Zarządzanie wiedzą kierunki rozwoju

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Bogusz Mikuła
 • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1078

strategicznego i operacyjnego organizacji, organizacji formalnej i nieformalnej), które realizują funkcje...

Zarządzanie podstawowe definicje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Leszek Kozioł
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 910
Wyświetleń: 1694

lub procesów . Pojęcia organizacja formalna –ujmuje system wzorców i wynikających z nich zachowań...

Kulturalne podstawy osobowości

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Psychologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1701

przez nią w różnych organizacjach formalnych, takich jak zakład pracy, związek zawodowy, partia lub organizacja...

Socjologia organizacji

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 6587

i elementy organizacji formalnej. Organizacja formalna jest zapisana w określonym zbiorze znaków np...

Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia3

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 434

System to całość złożona z elementów, a struktura to sposób powiązania tych elementów. Struktura to całokształt stosunków między poszczególnymi częściami oraz między nimi a całością. Doskonalenie struktury to poszukiwanie rozmieszczenia i powiązania elementów systemu w celu maksymalizacji efektywn...