Oprawa oświetleniowa - strona 3

Iluminacje - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krystyna Gutowska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1113

przestrzenności obiektu; zarysowanie krawędzi Ukrywanie widoku opraw oświetleniowych - zapobiega występowaniu...

Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia - pojęcia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Waldemar Tomaszewski
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2226

oświetlenia współczynników odbicia światła od sufitów i podłóg luminacja kąta ochrony opraw oświetleniowych...

Projekt stanowiska komputerowego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 5586

w szczególności przez stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych, instalowanie żaluzji lub zasłon w oknach...

Stanowisko komputerowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1246

w szczególności przez stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych, instalowanie żaluzji lub zasłon w oknach...

Bezpiczeństwo bydynków

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2695

w odległości co najmniej 0,05 m od Ŝarówki; 10) instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji...

Ochrona przeciwporazeniowa

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Mirosław Urbański
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

przeciwporaŜeniowa zapewniona jedynie przez zastosowanie izolacji roboczej (np. oprawy oświetleniowe), ograniczone...