analiza i ocena czynników ryzyka (proces inwestycyjny)

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
analiza i ocena czynników ryzyka (proces inwestycyjny) - strona 1 analiza i ocena czynników ryzyka (proces inwestycyjny) - strona 2 analiza i ocena czynników ryzyka (proces inwestycyjny) - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Budownictwa
Wrocław, 23 styczna 2014
ORGANIZACJA PRODUKCJI
BUDOWLANEJ I KIEROWANIE
PROCESAMI INWESTYCYJNYMI
Ćwiczenie nr 1
Temat ćwiczenia:
Przeprowadzić identyfikację oraz dokonać analizy i oceny czynników ryzyka
występującego w 5 etapach procesu inwestycyjnego jako podstawy do
przygotowania planu zarządzania ryzykiem wybranego przedsięwzięcia
budowlanego.
Budownictwo III rok
Grupa V
Spis treści
1.
Opis przedsięwzięcia budowlanego ................................................................................................ 2
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
Dane ewidencyjne ................................................................................................................... 2
Rozwiązania architektoniczno - użytkowe .............................................................................. 2
Parametry techniczne obiektu ................................................................................................ 2
Rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe .................................................... 3
Roboty wykończeniowe zewnętrzne ....................................................................................... 4
Roboty wykończeniowe wewnętrzne...................................................................................... 4
Eksploatacja ............................................................................................................................. 5
Postanowienia końcowe.......................................................................................................... 5
Identyfikacja możliwych czynników ryzyka ..................................................................................... 6
I. Projekt wstępny....................................................................................................................... 6
II. Przetarg ................................................................................................................................... 6
III.
Projekt wykonawczy ............................................................................................................ 6
IV.
Prace budowlane ................................................................................................................. 6
V. Rozliczenie płatności ............................................................................................................... 7
3.
Hierarchizacja czynników ryzyka wg. etapów procesu inwestycyjnego.......................................... 7
I. Projekt wstępny ............................................................................................................................ 7
II. Przetarg ....................................................................................................................................... 8
III. Projekt wykonawczy

(…)

… termiczna dachu
drewnianego z wełny mineralnej 20cm. Malowanie klatek schodowych farbą akrylową wraz z
lamperią do wys. 180cm. Parapety wewnętrzne wykonane z PCV, zewnętrzne z blachy powlekanej
koloru brązowego. Instalacja elektryczna kompletna wraz z oprawami oświetleniowymi i osprzętem
elektrycznym. Drzwi pełne płycinowe w pomieszczeniach ogólnych, w komórkach drzwi ażurowe.
Wewnątrz budynku…
….
Podczas budowy zostaną użyte materiały z atestem z dopuszczeniem dla budownictwa.
Technologia budowania tradycyjna przy użyciu podstawowych urządzeń i maszyn. Ewentualne
wykopy ziemne przy użyciu sprzętu mechanicznego powszechnie stosowanego.
Fundamenty wylewane betonem C30/40 za pomocą samochodów ciężarowych w
powszechnym użyciu o wysokości 40 cm, szerokości zewnętrzne 90 cm, wewnętrzne 60 cm.
Murowanie ścian…
… zleceniodawcy
V.
3. Hierarchizacja czynników ryzyka wg. etapów procesu inwestycyjnego
Progi zagrożenia (pkt.)
Etapy procesu budowlanego i czynniki ryzyka
Bardzo
niski
(0-2)
Niski
(3-4)
Średni Wysoki
(5-6)
(7-8)
Bardzo
wysoki
(9-10)
I. Projekt wstępny
1.
Ryzyko złej samooceny
2.
Ryzyko związane z czasem przygotowania projektu
3.
Ryzyko przeszacowania kosztów realizacji projektu
4.
Ryzyko źle rozpoznanych…
… zagrożenia (pkt.)
Etapy procesu budowlanego i czynniki ryzyka
Indeks
ryzyka
Sumaryczny indeks
ryzyka
Ryzyko dominujące
w danym etapie
0,46
9
I. Projekt wstępny
1.
Ryzyko złej samooceny
0,5
2.
Ryzyko związane z czasem przygotowania
projektu
0,4
str.9
3.
Ryzyko przeszacowania kosztów realizacji
projektu
0,8
4.
Ryzyko źle rozpoznanych preferencji inwestora
0,9
5.
Ryzyko źle rozpoznanej konkurencji
0,5
6…

dla pracowników, w piwnicy kotłownię oraz pomieszczenia gospodarcze.
Planuje się zatrudnienie 8 pracowników (w tym kucharka, sprzątaczka i pracownik biurowy),
w razie narastających potrzeb zakłada się, że liczba zatrudnionych pracowników może wzrosnąć do
14 (w tym sprzątaczka, dwie kucharki i dwóch pracowników biurowych). Przedszkole będzie czynne w
godzinach od 6.30 do 17.30.
1.3. Parametry techniczne obiektu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz