Organizacja produkcji budowlanej

note /search

Organizacja produkcji budowlanej - opracowanie pytań z kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • Organizacja produkcji budowlanej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1337

Gr A 1. 3 DZIEDZINY OCENY KONTRAKTÓW INŻYNIERSKICH 1.Cena (ryczałt, obmiar, kary) 2. Czas (termin końcowy, przejściowy usu wad, gwarancji) 3. Jakość (SIWZ-specy istot war zamow, Proj wykonawczy opis tech) 2.5 podstawowych proced, menadżerskich...

Pozwolenie na budowę - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Organizacja produkcji budowlanej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1974

POZWOLENIE NA BUDOWĘ DLA DOMKU JEDNORODZINNEGO Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w...

Roboty budowlane jako przedmiot zamówienia publicznego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Organizacja produkcji budowlanej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1036

Roboty budowlane jako przedmiot zamówienia publicznego I. Opis przedmiotu zamówienia. W ustawie o zamówieniach publicznych podstawowe wymagania dotyczące sposobu określenia przedmiotu zamówienia zawarte zostały w przepisach art. 17. Szczególnie wiele nieporozumień i rozbieŜności występuje w ...

Organizacja produkcji

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja produkcji budowlanej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1386

Organizacja produkcji - wykład semestr 4 Wykład 30 godzin (egzamin) 1/2. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w XXI wieku. Cele przedsiębiorstwa. Paradygmaty zarządzania przedsiębiorstwem. Pytania stojące przed przedsiębiorstwem. Modele działania przedsiębiorstwa. 3. Podstawy zarządzania przedsiębi...

Tematy na zaliczenie przedmiotu organizacja produkcji

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja produkcji budowlanej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1463

Tematy na zaliczenie przedmiotu organizacja produkcji Usprawnienie organizacji produkcji poprzez wprowadzenie elementów Zarządzania Szczupłego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa Przekształcenie tradycyjnego przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwo zwinne - schemat działania na przykładzie wybran...

Literatura

 • Politechnika Warszawska
 • Organizacja produkcji budowlanej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

Literatura: Bednarek M., ---Doskonalenie systemów zarządzania -nowa droga do przedsiębiorstwa lean. Difin 2007 Drucker P.F.---Zawód menadżer. MT Biznes 2004 Bossak J. Systemy gospodarcze a globalna konkurencja SGH 2006 Materiały wykładowcy ...