Organizacja produkcji budowlanej - opracowanie pytań z kolokwium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja produkcji budowlanej - opracowanie pytań z kolokwium - strona 1 Organizacja produkcji budowlanej - opracowanie pytań z kolokwium - strona 2 Organizacja produkcji budowlanej - opracowanie pytań z kolokwium - strona 3

Fragment notatki:

Gr A
1. 3 DZIEDZINY OCENY KONTRAKTÓW INŻYNIERSKICH
1.Cena (ryczałt, obmiar, kary)
2. Czas (termin końcowy, przejściowy usu wad, gwarancji)
3. Jakość (SIWZ-specy istot war zamow, Proj wykonawczy opis tech)
2.5 podstawowych proced, menadżerskich
- administracja kosztem i czasu pracy
- raport postępu i stanu zaawansowania robót - komunikacja i koordynacja projektu - zapewnienie i kontrola wymaganej jakości robót
- wprowadzenie do organizacji projektu 3.Ścieżka krytyczna sprzęż czasowharm Granta
Ścieżka krytyczna - to taki układ wszystkich robót do wykonania w całym obiekcie, dla których rezerwy czasu wynoszą zero (czyli sprzężenia czasowe między tymi robotami wynoszą zero)
Sprzężenie czasowe - to różnica czasu pomiędzy:
a)Zajętością frontów roboczych (jeśli praca brygad roboczych jest ciągła na frontach)
b)Zajętością brygad roboczych (jeśli zajętość frontów rob. jest ciągła)
4. Zużycie technicz wykres zuzyc w czasie od czego zalezy zuż. Tech
KLASA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO ELEM.
STAN TECHNICZNEGO UTRZYMANIA ELEM.
STOPIEŃ ZUŻYCIA TECH.JAKO WYNIK BADAŃ [%]
KRYTERIUM OCENY TECHNICZNEJ ELEMENTU
I
dobry
5, 10 , 15
elementy konstr. bud. są dobrze utrzymane, konserwowane, nie wykazują zużycia i uszkodzeń; cechy i właściwości wbudowanych materiałów odp. wymaganiom normowym
II
zadowalający
20, 25, 30
… są należycie, celowy jest remont bieżący, polegający na drobnych naprawach, uzupełniony konserwacją, impregnacją
III
średni
35 - 50
niewielkie uszkodzenia i ubytki niezagrażające bezpieczeństwu publicznemu, celowy jest częściowy remont kapitalny
IV
mierny
55 - 70
V
zły
75 - 100
konieczna jest rozbiórka
5.Rodzaje dokumentów (tabela)
DOK (PN, EN, BS, DIN, EC)
USTALENIE (wymagania stosowania)
OBOWIĄZEK
KTO WYDAJE ? AT, EAT
ustalenie kryteriów technicznych i ocena przydatności do stosowania w budownictwie
+ (jeśli nie ma normy)
ITB, EOTA (european organisation for technical approvals)
Certyfikat na zgodność
potwierdzenie, że kryteria wyrobu są zgodne z dokumentacją odniesienia
+ / - (nie dla wszystkich)
PCBC (polskie centrum badań certyfikacyjnych)
Deklaracja zgodności
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz