Ontologia - strona 43

Szczuka ,Kopciuszek, Frankenstein i inne

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Ewelina Widawski
  • Teoria i filozofia kultury
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1043

I. Mit i teoria Teoria badań literackich za granicą patriarchatu Dawno, dawno temu strukturalizm święcił triumfy, a teoria kultury Levi —Straussa podbijała świat. Stosowana w rozmaitych zakresach, tak do badania społeczeństw, jak języka czy literatury, sprawiała wrażenie niezwyciężonej, jedynie ...

Cyprian Kamil Norwid - życiorys

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Małgorzata Nesterowicz
  • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 231
Wyświetleń: 959

, jego filozofią życia i metodą opisu oraz pojmowania świata, swoistą artystyczną „ontologią” i „epistemologią...

Etyka w zarządzaniu-wykłady

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Renata Płoska
  • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 2093
Wyświetleń: 4942

się zagadnieniami dotyczącymi natury świata i człowieka  estetyka (piękno)  metafizyka (ontologia) – nauka o bycie...

Opracowanie do egzaminu

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Małgorzata Łuszczyńska
  • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 3549

, jej częściach i cnotach oraz sprawiedliwości jest przeniesiona przez niego na jego naukę o państwie. - Ontologią...

Pozytywizm - wybitni poeci

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Magdalena Pióro
  • Literatura Polska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1260

. Ontologia poety nosi charakter spirytualistyczny: „Duch świata” to przyczyna kierująca władzą. Rzeczywistość...

Idee polityczne - opracowanie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1386

Komunitaryzm - http://www.surreal.pl/~useless/etc/lib/komunitaryzm.pdf JAK WIELE WSPÓLNOTY POTRZEBA W DEMOKRACJI - TAYLOR * centralne znaczenie demokracji w naszych czasach demokracja stała sję normą, której nikt nie może od­ rzucić. We wszystkich społeczeństwach istnieje dążenie do demokratyzacji;...

Idee polityczne - opracowanie zagadnień

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 210
Wyświetleń: 847

Komunitaryzm - http://www.surreal.pl/~useless/etc/lib/komunitaryzm.pdf JAK WIELE WSPÓLNOTY POTRZEBA W DEMOKRACJI - TAYLOR * centralne znaczenie demokracji w naszych czasach  demokracja stała sję normą, której nikt nie może od­ rzucić. We wszystkich społeczeństwach istnieje dążenie do demokratyzacj...