Okres zwrotu - strona 26

Energia słoneczna - prezentacja

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

paliw kopalnych są przyczyną długich okresów zwrotów poniesionych nakładów. Dodatkowym problemem...

Przedsiębiorstwo turystyczne

  • Politechnika Wrocławska
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2800

in. zagadnienia takie jak: istota współczesnej turystyki, charakter współczesnej turystyki, tendencje zmian na światowym rynku usług turystycznych, podstawowe funkcje współczesnej turystyki, turystyka a gospodarka, pojęcie przedsiębiorstwa, formy organizacyjno-prawne, definicja przedsiębiorstwa, for...

Finanse przedsiębiorstw (25 stron)

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1694

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA • są to zjawiska i procesy pieniężne zachodzące w przedsiębiorstwie. Majątek przedsiębiorstwa Majątek trwały Majątek obrotowy To te składniki majątkowe To te składniki majątkowe przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa, które służą przezktóre zużywają się w bardzo krótkim czasi...