Okres zwrotu - strona 27

Zarzadzanie projektami MWSE, UE- wykłady

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • prof. dr hab. Adam Stabryła
  • Zarządzanie projektami
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4025

. Wyraża ją wzór: gdzie: VA - wartość dodana, T - graniczny okres zwrotu nakładów na restrukturyzację, Kr...

Gospodarka oparta na wiedzy

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Gospodarka oparta na wiedzy
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1911

przez inwestora okresu zwrotu. Ogólna wycena kapitału intelektualnego: 1.Wartość rynkowa. Do Wartości Księgowej...

Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • System zarządzania projektami
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 8498

Ściągi z zarządzania projektami, prof Stabryła Projekt: -w szerokim znaczeniu jest: 1) modelem będącym usprawnieniem (modernizacją) określonego obiektu lub systemu 2) rozwiązaniem bazowym (innowacją) stanowiącym wytwór o nowatorskiej formie i konstrukcji, który umożliwia realizację zamierzonego pr...